Tipy a rady

Kde můžete získat další pomoc

Podívejte se, jaké další instituce vám mohou pomoci zvládnout náročnou životní situaci.

Číst více

Elektřina, voda, plyn

Pokud byl zemřelý plátcem energií domácnosti, nahlaste úmrtí i dodavatelům. Domluvte se s nimi, jestli smlouvy za energie zrušíte, nebo je necháte přepsat na někoho jiného z domácnosti.

Pozůstalost

Po smrti člověka musí proběhnout dědické řízení.

Číst více

Zrušte smlouvu s telefonním operátorem

Pokud nechcete využívat telefonní číslo zesnulého, můžete smlouvu u operátora bezplatně zrušit.

Číst více

Nárok na odškodnění

Za úmrtí vašeho blízkého vám může vzniknout nárok na odškodnění.

Číst více

Úmrtí podnikatele a pokračování v živnosti

Při úmrtí podnikatele je vhodné myslet na několik dalších záležitostí.

Číst více

Úmrtí v zahraničí

S repatriací (převozem těla zemřelého do České republiky) vám nejlépe pomůže pojišťovna, u které měl zemřelý sjednáno pojištění.

Číst více
Your EuropeYour EuropeYour Europe