Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Podání daňového přiznání za zemřelého podnikatele

Popis služby


Proč musíte podat daňové přiznání za zemřelého

Pokud daňové přiznání nepodáte, mohou vzniknout dluhy na vrub pozůstalosti.


Týká se vás to, pokud:

  • máte dědický nárok (nebo jste osobou spravující pozůstalost)

Pokud byl povolán vykonavatel závěti nebo správce pozůstalosti, jedná před správcem daně místo vás on.


Kdy to řešit

  • jedno přiznání podáte nejpozději 3 měsíce od úmrtí
  • ještě jedno podáte do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti

Co k tomu potřebujete

Formulář přiznání k dani z příjmů (dostupný na www.financnisprava.cz, či na jednotlivých finančních úřadech).

  • daňové přiznání vyplníte za období od začátku roku až do smrti zemřelého
  • následně vyplňujete i za část zdaňovacího období, která uplynula od dne následujícího po úmrtí do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti

Kde a jak to řešit

Oznamte správci daně, že máte dědický nárok (nebo jste osobou spravující pozůstalost) a doložte to potvrzením od notáře, který činí úkony v dědickém řízení. 

Daňové přiznání můžete zaslat elektronicky (doporučujeme www.daneelektronicky.cz) nebo ho přineste fyzicky na finanční úřad, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den smrti zůstavitele (nejčastěji podle místa trvalého pobytu).

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe