Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Podání daňového přiznání za zemřelého podnikatele

Popis služby


Pokud daňové přiznání nepodáte, mohou vzniknout dluhy na vrub pozůstalosti.


Týká se vás to, pokud

  • máte dědický nárok (nebo jste osobou spravující pozůstalost).

Pokud byl povolán vykonavatel závěti nebo správce pozůstalosti, jedná před správcem daně místo vás on.


Kdy to máte řešit

  • jedno přiznání podáte nejpozději 3 měsíce od úmrtí,
  • ještě jedno podáte do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti.

Co k tomu potřebujete

  • formulář přiznání k dani z příjmů (dostupný na www.financnisprava.cz, či na jednotlivých finančních úřadech),
  • daňové přiznání vyplníte za období od začátku roku až do smrti zemřelého,
  • následně vyplňujete i za část zdaňovacího období, která uplynula od dne následujícího po úmrtí do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

Kde a jak to máte řešit

Oznamte správci daně, že máte dědický nárok (nebo jste osobou spravující pozůstalost) a doložte to potvrzením od notáře, který činí úkony v dědickém řízení. 

Daňové přiznání můžete zaslat elektronicky (doporučujeme www.daneelektronicky.cz) nebo ho přineste fyzicky na finanční úřad, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den smrti zůstavitele (nejčastěji podle místa jeho trvalého pobytu).

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3