Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Výměna občanského průkazu

Popis služby


Týká se Vás to, pokud:

 • vám zemřel/a manžel/manželka a máte uvedený rodinný stav v občanském průkazu

Kdy to musíte řešit

V případě změny rodinného stavu, který můžete nebo nemusíte mít v občanském průkazu uvedený, skončí platnost vašeho občanského průkazu po 45 dnech od úmrtí vašeho manžela/manželky.

Požádat o výměnu občanského průkazu musíte do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu. Celkově tedy máte na výměnu občanského průkazu 60 dní od data úmrtí.

Pokud nemáte v občanském průkazu uvedený rodinný stav, občanský průkaz měnit nemusíte.


Co k tomu potřebujete

 • dosavadní občanský průkaz
 • úmrtní list manžela/manželky

Kde a jak to máte řešit

 • Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o výměnu občanského průkazu z důvodu změny údajů.
 • pokud chcete vystavit občanský průkaz ve zkrácené lhůtě, můžete požádat také na Ministerstvu vnitra (více informací o poplatcích najdete v sekci Kolik budete platit)
 • Úředník potvrdí žádost, vyfotografuje vás a pořídí vaše biometrické údaje (zobrazení obličeje a dva otisky prstů). Vy si zkontrolujete údaje na žádosti a podepíšete ji.

Rodinný stav není povinně zapisovaný údaj na občanském průkazu. Pokud jej nechcete v občance mít zapsaný, řekněte to úředníkovi, který údaj ze žádosti vyškrtne.

V žádosti můžete uvést, že si občanský průkaz vyzvednete na jiném úřadě. Bude vás to stát 100 Kč.

 • nový občanský průkaz vám bude vystaven ve standardní lhůtě do 30 dní od podání žádosti (zpravidla to ale bývá dříve). Vyzvedněte si jej osobně na úřadě, kde jste o něj žádal/a (pokud jste v žádosti neuvedl/a jinak).
 • při podání žádosti o občanský průkaz vás musí úředník informovat o tom, že:
 • při převzetí dokladu budete zadávat bezpečnostní osobní kód (BOK), který slouží k vaší identifikaci při osobním prokázání totožnosti. Úředník po vás při převzetí tedy bude chtít 4-10místný číselný kód, který si sám/sama zvolíte
 • při převzetí dokladu můžete aktivovat elektronický čip v občanském průkazu, abyste mohl/a využívat dostupné elektronické služby veřejné správy (např. Portál občana)
 • pokud nebudete mít zájem elektronický čip aktivovat, můžete to udělat jindy nebo nemusíte vůbec

Více informací naleznete na stránkách k elektronickým občanským průkazům a ke kódům pro jejich ochranu.

Pokud v žádosti uvedete svoje kontaktní údaje, úřad vás může informovat o tom, že je váš občanský průkaz připravený k vyzvednutí.

Původní občanský průkaz na úřadě odevzdáte a úředník ho znehodnotí. Pokud o to požádáte, můžete si znehodnocený doklad nechat.


Kolik budete platit

 • Za vydání občanského průkazu z důvodu změny rodinného stavu (ovdovění) se správní poplatek nevybírá, pokud bude občanský průkaz vydáván ve standardní lhůtě do 30 dnů
 • Občanský průkaz může být na vaši žádost vystaven ve zkrácené lhůtě 
 • Umožňuje Ministerstvo vnitra a všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností :
 • do 24 hodin (v pracovních dnech) - vyzvednout můžete pouze na Ministerstvu vnitra
 • při podání na Ministerstvu vnitra zaplatíte 1000 Kč 
 • při podání na obecním úřadu obce s rozšířenou působností zaplatíte 500 Kč + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte dalších 500 Kč
 • do 5 pracovních dnů
 • při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte 500 Kč
 • při podání na obecním úřadu obce s rozšířenou působností zaplatíte 250 Kč + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte dalších 250 Kč 
 • při podání a převzetí na stejném obecním úřadu obce s rozšířenou působností zaplatíte 500 Kč Pokud potřebujete další informace

 • vydávání občanských průkazů, podívejte se do: 
 • zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Položka 8 Přílohy Sazebníku)
 • o občanském průkazu s aktivním elektronickým čipem a využívání online služeb, podívejte se na:
 • https://info.eidentita.cz/eop/
 • https://info.eidentita.cz/
Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe