Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Výměna občanského průkazu

Popis služby


Týká se vás to, pokud

 • vám zemřel/a manžel/manželka a máte uvedený rodinný stav v občanském průkazu.

Kdy to musíte řešit

V případě změny rodinného stavu, který můžete nebo nemusíte mít v občanském průkazu uvedený, skončí platnost vašeho občanského průkazu po 45 dnech od úmrtí vašeho manžela/manželky.

Požádat o výměnu občanského průkazu musíte do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu. Celkově tedy máte na výměnu občanského průkazu 60 dní od data úmrtí.

Pokud nemáte v občanském průkazu uvedený rodinný stav, občanský průkaz měnit nemusíte.


Co k tomu potřebujete

 • dosavadní občanský průkaz,
 • úmrtní list manžela/manželky.

Kde a jak to máte řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o výměnu občanského průkazu z důvodu změny údajů.

Pokud chcete vystavit občanský průkaz ve zkrácené lhůtě, můžete požádat také na Ministerstvu vnitra (více informací o poplatcích najdete v sekci Kolik budete platit).

Úředník vytiskne žádost, vyfotografuje vás a pořídí vaše biometrické údaje (zobrazení obličeje a dva otisky prstů). Vy si zkontrolujete údaje na žádosti a podepíšete ji.

Rodinný stav není povinně zapisovaný údaj na občanském průkazu. Pokud jej nechcete mít v občance zapsaný, řekněte to úředníkovi, který údaj ze žádosti vyškrtne.

V žádosti můžete uvést, že si občanský průkaz vyzvednete na jiném úřadě. Bude vás to stát 100 Kč.

Nový občanský průkaz vám bude vystaven ve standardní lhůtě do 30 dní od podání žádosti (zpravidla to ale bývá dříve). Vyzvednete si jej osobně na úřadě, kde jste o něj žádali (pokud jste v žádosti neuvedli jinak).

 • Při podání žádosti o občanský průkaz vás musí úředník informovat o tom, že:
 • při převzetí dokladu budete zadávat bezpečnostní osobní kód (BOK), který slouží k vaší identifikaci při osobním prokázání totožnosti. Úředník po vás při převzetí tedy bude chtít 4-10místný číselný kód, který si sami zvolíte,
 • při převzetí dokladu můžete aktivovat elektronický čip v občanském průkazu, abyste mohli využívat dostupné elektronické služby veřejné správy (např. Portál občana).
 • Pokud nebudete mít zájem elektronický čip aktivovat, můžete to udělat jindy nebo nemusíte vůbec.

Více informací naleznete na stránkách k elektronickým občanským průkazům a ke kódům pro jejich ochranu.

Pokud v žádosti uvedete svoje kontaktní údaje (e-mail a/nebo telefonní číslo), úřad vás může informovat o tom, že je váš občanský průkaz připravený k vyzvednutí.

Původní občanský průkaz na úřadě odevzdáte a úředník ho znehodnotí. Pokud o to požádáte, můžete si znehodnocený doklad nechat.


Kolik budete platit

Za vydání občanského průkazu z důvodu změny rodinného stavu (ovdovění) se správní poplatek nevybírá, pokud bude občanský průkaz vydáván ve standardní lhůtě do 30 dnů.

Občanský průkaz může být na vaši žádost vystaven ve zkrácené lhůtě. Umožňuje to Ministerstvo vnitra a všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

Do 24 hodin (v pracovních dnech) - vyzvednout můžete pouze na Ministerstvu vnitra

 • při podání na Ministerstvu vnitra zaplatíte 1 000 Kč, 
 • při podání na obecním úřadu obce s rozšířenou působností zaplatíte 500 Kč + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte dalších 500 Kč.

Do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte 500 Kč,
 • při podání na obecním úřadu obce s rozšířenou působností zaplatíte 250 Kč + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte dalších 250 Kč, 
 • při podání a převzetí na stejném obecním úřadu obce s rozšířenou působností zaplatíte 500 Kč.

Pokud potřebujete další informace

O vydávání občanských průkazů, podívejte se do: 

 • zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Položka 8 Přílohy Sazebníku).

O občanském průkazu s aktivním elektronickým čipem a využívání online služeb, podívejte se na:

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3