Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Ohlášení úmrtí na Úřad práce ČR

Popis služby


Jako pečující osoba uvedená v žádosti o příspěvek na péči musíte ze zákona nahlásit Úřadu práce ČR úmrtí osoby, o kterou pečujete. Pokud to neuděláte, může vzniknout přeplatek příspěvku na péči, který bude nutné vrátit.

Za neohlášení této skutečnosti vám může Úřad práce ČR vyměřit i pokutu až do 20 000 Kč.


Týká se vás to, pokud:

  • jste pečovali o zemřelou osobu, která pobírala příspěvek na péči.

Kdy to máte řešit

Nejpozději do 8 dnů od úmrtí.


Co k tomu potřebujete

Pro oznámení musíte vědět:

  • jméno zemřelého (příjemce příspěvku na péči)
  • datum narození zemřelého nebo jeho rodné číslo
  • adresu trvalého pobytu zemřelého
  • datum úmrtí.

Kde a jak to máte řešit

Úmrtí musíte oznámit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR, kam zemřelý spadal podle místa svého trvalého pobytu. Informaci můžete doručit těmito způsoby:

  • osobně do protokolu,
  • písemně na podatelnu,
  • poštou,
  • přes datovou schránku,
  • nebo prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe