Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Ohlášení úmrtí na Úřad práce ČR

Popis služby


Jako pečující osoba uvedená v žádosti o příspěvek na péči musíte ze zákona nahlásit Úřadu práce ČR úmrtí osoby, o kterou pečujete. Pokud to neuděláte, může vzniknout přeplatek příspěvku na péči, který bude nutné vrátit.

Za neohlášení této skutečnosti vám může Úřad práce ČR vyměřit pokutu až do 20 000 Kč.


Týká se vás to, pokud

  • jste pečovali o zemřelou osobu, která pobírala příspěvek na péči.

Kdy to máte řešit

Nejpozději do 8 dnů od úmrtí.


Co k tomu potřebujete

  • jméno zemřelého (příjemce příspěvku na péči),
  • datum narození zemřelého nebo jeho rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu zemřelého,
  • datum úmrtí.

Kde a jak to máte řešit

Úmrtí musíte oznámit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR, kam zemřelý spadal podle místa svého trvalého pobytu. Informaci můžete doručit těmito způsoby:

  • osobně do protokolu,
  • písemně na podatelnu,
  • poštou,
  • přes datovou schránku,
  • nebo prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3