Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Vrácení přeplatku na důchodu po zemřelém

Popis služby


Pokud se důchodce dožije dne splatnosti důchodu, má na něj nárok. Pokud zemře třeba i o jediný den dříve, na důchod už nemá nárok. 

O smrti člověka, který pobíral důchod, se Česká správa sociálního zabezpečení dozví se zpožděním, někdy až 14 dní po zapsání do matriční knihy úmrtí. Během těchto dnů může být vyplacen důchod, na který už zemřelý neměl nárok. Tak vznikne přeplatek, který je nutné vrátit.

Co nejdříve sami nahlaste úmrtí České správě sociálního zabezpečení na telefonním čísle 800 050 248, aby byla zastavena výplata důchodu a přeplatek na důchodu tak nevznikl.

Jak byl vyplácen důchod zemřelému


Týká se vás to, pokud


Kdy to máte řešit


Jak to máte řešit

Další informace související s úmrtím příjemce důchodu si můžete přečíst na stránkách České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/informace-pri-umrti-duchodce
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3