Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Odevzdání dokladů zemřelého

Popis služby


Občanský průkaz

Občanský průkaz zemřelého může na úřad odevzdat nemocnice, popřípadě jej předáte vámi vybrané pohřební službě. Občanský průkaz můžete odevzdat také sami, a to co nejdříve na jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ideálně na oddělení, kde se občanské průkazy vydávají.


Řidičský průkaz

Řidičský průkaz musíte co nejdříve doručit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa obvyklého bydliště zemřelého.


Cestovní pas

Odevzdejte na jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Konkrétně na oddělení, kde se cestovní pasy vydávají. Odevzdat cestovní pas můžete také na jakémkoli matričním úřadu, na Policii ČR nebo v zahraničí na zastupitelském úřadu ČR.


Zbrojní průkaz a zbraň

Pokud zemřelý vlastnil zbrojní průkaz, oznamte to Policii ČR. Policie ČR vás pak vyzve, abyste odevzdali zbrojní průkaz, průkaz zbraně a další doklady, které s tím souvisí.

Pokud zemřelý vlastnil i zbraň, na kterou je potřeba zbrojní průkaz, zbraň nikam nenoste. Policie ČR si pro zbraň přijede a převezme ji do úschovy.

Z úschovy si zbraň může po rozhodnutí o dědictví vyzvednout dědic, který má nebo si zařídí zbrojní průkaz. Pokud žádný dědic nemá zájem mít zbrojní průkaz, může Policii ČR požádat, aby zbraň předala k prodeji. Dědic může také požádat, aby na jeho náklady byla zbraň znehodnocena nebo zničena. Může ji také přenechat ve prospěch státu.

Na vzduchovku zbrojní průkaz nepotřebujete, proto ji hlásit nemusíte.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3