Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Nájem hrobového místa

Popis služby


Hrobové místo je místo na veřejném pohřebišti, které je určené pro hrob nebo hrobku, nebo je to místo v úložišti jednotlivých uren. Veřejná pohřebiště provozují většinou obce, registrované církve nebo náboženské společnosti. Pokud chcete tělo zemřelého nebo zpopelněné ostatky uložit do hrobu, hrobky nebo urnového hrobu, musíte mít pronajaté vhodné hrobové místo.

Hrobové zařízení (např. pomník, krycí deska), jehož vlastníkem zemřelý byl, je součástí pozůstalosti, ale u pronájmu hrobového místa nemusíte čekat na dědické řízení. Nájem přechází na osobu, kterou za života určil zemřelý nájemce. Pokud nikoho neurčil, přechází nájem na dědice mimo dědické řízení.


Týká se vás to, pokud

  • chcete jako vypravitel pohřbu do hrobového místa pohřbít zemřelého nájemce,
  • chcete mít hrobové místo připravené do budoucna,
  • jste vlastníkem hrobového zařízení, které se nachází na hrobovém místě, které chcete pronajímat.

Kdy to máte řešit

Co nejdříve, aby se vše stihlo vyřídit před pohřbem.


Kde a jak to máte řešit

Kontaktujte provozovatele pohřebiště, na kterém hodláte pohřbít tělo zemřelého nebo na kterém hodláte uložit zpopelněné ostatky. Pokud se dohodnete na podmínkách, uzavřete smlouvu o nájmu hrobového místa.

Kontaktní údaje na administrátora a hrobníka naleznete v řádu veřejného pohřebiště.


Co k tomu potřebujete

  • občanský průkaz,
  • další doklady a dokumenty podle toho, co k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa vyžaduje provozovatel pohřebiště, tyto informace naleznete v řádu veřejného pohřebiště.

Kolik budete platit

Záleží na řádu a ceníku provozovatele veřejného pohřebiště. Cena se také odvíjí od doby, na kterou se nájemní smlouva uzavírá. U kosterních hrobů se smlouva uzavírá na dobu 10 let (tlecí doba), u hrobek je minimální doba pronájmu 20 let, u urnových hrobů lze uzavřít smlouvu na 5 let. Smluvně domluvenou částku musíte zaplatit předem.

Ceník výrobků a služeb musí mít provozovatel pohřebiště viditelně vystavený před vchodem na hřbitov.

Pokud si chcete ověřit, že výše smluveného nájemného nepřesahuje maximální cenu, kterou určuje regulace, můžete si nechat předložit nařízení provozovatele pohřebiště o maximálních cenách.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3