Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Vdovský/vdovecký důchod

Popis služby


Vdovský důchod pobírá pozůstalá manželka (vdova). Vdovecký důchod pobírá pozůstalý manžel (vdovec). Vyplácí se z českého důchodového systému.


Týká se vás to, pokud:

  • vám zemřel manžel nebo manželka.

O vdovský/vdovecký důchod můžete zažádat, pokud:


Kdy to řešit

Jakmile máte k dispozici úmrtní list zesnulého.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to řešit

1. krok: Dorazíte osobně na Okresní správu sociálního zabezpečení (Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení), kam spadáte podle svého trvalého pobytu. Kontakty na příslušné pracoviště najdete na stránkách ČSSZ.

2. krok: Předložíte potřebné dokumenty pracovníkovi oddělení důchodového pojištění, který s vámi sepíše žádost o vdovský/vdovecký důchod. 

K podání žádosti můžete zmocnit jinou osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřená.


Kolik budete dostávat

Výše vdovského důchodu se počítá z důchodu, který zesnulý pobíral, nebo by mohl pobírat, kdyby se důchodu dožil. O tom, jak se přesně vypočítává vdovský/vdovecký důchod, si můžete přečíst na stránkách ČSSZ.

Vyřízení vdovského/vdoveckého důchodu může trvat až 90 dní. Při sepisování žádosti můžete na úřadě požádat o poskytnutí zálohy na vdovský/vdovecký důchod. Pokud příslušná OSSZ vaši žádost uzná, pošle vám zálohu složenkou. Po přiznání vdovského/vdoveckého důchodu zúčtuje orgán sociálního zabezpečení poskytnuté zálohy s přiznanou dávkou (první výplata vdovského/vdoveckého důchodu bude snížena o tolik, kolik jste dostali na zálohách).

Podrobné informace o vdovském/vdoveckém důchodu a dalších právech a povinnostech naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.
Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe