Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Vdovský/vdovecký důchod

Popis služby


Vdovský důchod pobírá pozůstalá manželka (vdova). Vdovecký důchod pobírá pozůstalý manžel (vdovec). Vyplácí se z českého důchodového systému.


Týká se vás to, pokud:

  • vám zemřel manžel nebo manželka.

O vdovský/vdovecký důchod můžete zažádat, pokud:


Kdy to řešit

Jakmile máte k dispozici úmrtní list zesnulého.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to řešit

1. krok: Dorazíte osobně na Okresní správu sociálního zabezpečení (Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení), kam spadáte podle svého trvalého pobytu. Kontakty na příslušné pracoviště najdete na stránkách ČSSZ.

2. krok: Předložíte potřebné dokumenty pracovníkovi oddělení důchodového pojištění, který s vámi sepíše žádost o vdovský/vdovecký důchod. 

K podání žádost můžete zmocnit jinou osobu, pokud vám brání váš zdravotní stav podat žádost osobně. Plná moc nemusí být úředně ověřená, stačí, když bude přiloženo lékařské potvrzení o vašem zdravotním stavu.


Kolik budete dostávat

Výše vdovského důchodu se počítá z důchodu, který zesnulý pobíral, nebo by mohl pobírat, kdyby se důchodu dožil. O tom, jak se přesně vypočítává vdovský/vdovecký důchod, si můžete přečíst na stránkách ČSSZ.

Podrobné informace o vdovském/vdoveckém důchodu a dalších právech a povinnostech naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.
Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe