Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Pohřebné

Popis služby


Pohřebné je jednorázová dávka, kterou vám stát přispěje na náklady pohřbu. Váš příjem nebo příjem vaší rodiny se při posuzování nároku nezohledňuje.


Týká se vás to, pokud:

 • vypravujete pohřeb nezaopatřenému dítěti, které má trvalý pobyt v České republice
 • vypravujete pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte, který má trvalý pobyt v České republice

Jestli máte nárok na dávku, si můžete orientačně zjistit na stránkách sociálního poradce Ministerstva práce a sociálních věcí.


Kdy to řešit

Zažádat můžete nejpozději rok ode dne pohřbení.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou žádost o pohřebné
 • úmrtní list zesnulé osoby nebo záznam z matriky o úmrtí osoby
 • fakturu za vypravení pohřbu k ověření, že osoba žádající o dávku, je totožná s osobou, která vypravila pohřeb
 • doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu
 • občanský průkaz žadatele (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list)
 • u dětí do 15 let rodný list

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte zakládajícího nárok na pohřebné staršího 15 let, nezaopatřenost osoby starší 15 let, musíte prokázat jedním z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu (na tiskopise Úřadu práce ČR)
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci nebo úrazu
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku

Kde a jak to můžete řešit

Na krajské pobočce úřadu práce, pod kterou patříte podle místa svého trvalého pobytu.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty můžete doručit těmito způsoby:

 • osobně na přepážku,
 • osobně na podatelnu,
 • poštou,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • nebo prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Vyplnění žádosti je poměrně složité, proto je dobré, když se osobně u přepážky nebo telefonicky na infolince úřadu práce ujistíte, že máte vše v pořádku.


Kolik dostanete

Na základě doložené žádosti a všech dokumentů vám úřad práce do 30 dní sdělí poštou nebo prostřednictvím datové schránky, jestli máte na dávku nárok. 

Dávka je pevně stanovena částkou 5 000 Kč. 

Dávku dostanete jednorázově vámi zvoleným způsobem:

 • na účet
 • poštovní poukázkou

nejpozději do konce následujícího měsíce ode dne, kdy vám ji úřad práce schválil.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe