Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Sirotčí důchod

Popis služby


Sirotčí důchod se z českého důchodového systému vyplácí osiřelým nezaopatřeným dětem .


Týká se vás to, pokud

O sirotčí důchod můžete zažádat, pokud

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Podává dvě žádosti, zvlášť za každého ze zemřelých rodičů.


Kdy to máte řešit

Jakmile máte k dispozici úmrtní list zesnulého.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to máte řešit

1. krok: Dorazíte osobně na Okresní správu sociálního zabezpečení (Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení), kam spadáte podle místa svého trvalého pobytu. Kontakty na příslušné pracoviště najdete na stránkách ČSSZ.

2. krok: Předložíte potřebné dokumenty pracovníkovi oddělení důchodového pojištění, který s vámi sepíše žádost o sirotčí důchod. 


Kolik budete dostávat

Výše sirotčího důchodu se počítá z důchodu, který zesnulý pobíral, nebo by mohl pobírat, kdyby se důchodu dožil. O tom, jak se přesně vypočítává sirotčí důchod, si můžete přečíst na stránkách ČSSZ.

I když pobíráte sirotčí důchod a studujete, můžete si přivydělávat. Při dálkovém, distančním, večerním a kombinovaném studiu si dejte ale pozor, aby se z vašeho výdělku neodvádělo pojistné na sociální zabezpečení nebo abyste nepobírali podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Pokud by se tak stalo, neměli byste už nárok na sirotčí důchod.

Vyřízení sirotčího důchodu může trvat až 90 dní. Při sepisování žádosti můžete na úřadě požádat o poskytnutí zálohy na sirotčí důchod. Pokud příslušná OSSZ vaši žádost uzná, pošle vám zálohu složenkou. Po přiznání sirotčího důchodu zúčtuje orgán sociálního zabezpečení poskytnuté zálohy s přiznanou dávkou (první výplata sirotčího důchodu bude snížena o tolik, kolik jste dostali na zálohách).

Podrobné informace o sirotčím důchodu a dalších právech a povinnostech naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3