Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Sirotčí důchod

Popis služby


Sirotčí důchod se vyplácí osiřelým nezaopatřeným dětem. Vyplácí se z českého důchodového systému. 


Týká se vás to, pokud:

O sirotčí důchod můžete zažádat, pokud:

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Podává dvě žádosti, zvlášť za každého ze zemřelých rodičů.


Kdy to řešit

Jakmile máte k dispozici úmrtní list zesnulého.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to řešit

1. krok: Dorazíte osobně na Okresní správu sociálního zabezpečení (Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení), kam spadáte podle svého trvalého pobytu. Kontakty na příslušné pracoviště najdete na stránkách ČSSZ.

2. krok: Předložíte potřebné dokumenty pracovníkovi oddělení důchodového pojištění, který s vámi sepíše žádost o sirotčí důchod. 


Kolik budete dostávat

Výše sirotčího důchodu se počítá z důchodu, který zesnulý pobíral, nebo by mohl pobírat, kdyby se důchodu dožil. O tom, jak se přesně vypočítává sirotčí důchod, si můžete přečíst na stránkách ČSSZ.

I když pobíráte sirotčí důchod a studujete, můžete si přivydělávat. Při dálkovém, distančním, večerním a kombinovaném studiu si dejte ale pozor, aby se z vašeho výdělku neodvádělo pojistné na sociální zabezpečení nebo abyste nepobírali podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Pokud by se tak stalo, neměli byste už nárok na sirotčí důchod.Podrobné informace o sirotčím důchodu a dalších právech a povinnostech naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe