Pozůstalost

Po smrti člověka musí proběhnout dědické řízení.

Je tomu tak i v případě, když zemřelý neměl žádný majetek. Pokud jste vypravitelem pohřbu nebo patříte do okruhu dědiců, měl by vás v dohledné době oslovit notář. Dědici jsou příbuzní (zejm. manžel, manželka, děti, rodiče, sourozenci) nebo ti, kteří jsou napsáni v závěti, pokud ji zesnulý před smrtí sepsal. 

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe