Pozůstalost

Po smrti člověka musí proběhnout dědické řízení.

Je tomu tak i v případě, kdy zemřelý neměl žádný majetek. Pokud jste vypravitelem pohřbu nebo patříte do okruhu dědiců, měl by vás oslovit notář, který dědické řízení zpracovává. Není nastavena žádná lhůta, do kdy vás musí notář kontaktovat, obvykle to trvá 6 - 9 měsíců. Dědici jsou příbuzní (zejm. manžel, manželka, děti, rodiče, sourozenci) nebo ti, kteří jsou napsáni v závěti, pokud ji zesnulý před smrtí sepsal. Podrobnější informace o dědickém řízení najdete např. na stránkách notářské komory

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3