Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Rodičovský příspěvek

Popis služby


Rodičovský příspěvek je dávka pro rodiče, který po celý kalendářní měsíc celodenně pečuje o dítě do čtyř let věku, které je nejmladší v rodině. Jako rodič si můžete zvolit, kolik peněz budete z příspěvku měsíčně čerpat. Pro volbu měsíční výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte, pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

V pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat. Jeden z rodičů ukončí pobírání rodičovského příspěvku a druhý o něj nově zažádá. Bližší informace obdržíte na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa vašeho trvalého pobytu.

I když pobíráte rodičovský příspěvek, můžete mít zaměstnání nebo provozovat samostatně výdělečnou činnost. Stát nesleduje vaše příjmy. Po dobu kdy pracujete nebo se věnujete studiu však musíte zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Pouze u dítěte do dvou let věku se sleduje docházka do předškolního zařízení, která nesmí překročit 92 hodin v kalendářním měsíci. U dětí starších dvou let již není docházka do předškolního zařízení nijak omezena.

Více podrobností o rodičovském příspěvku najdete na webových stránkách Úřadu práce ČR.


Týká se vás to, pokud

  • jste matka dítěte,
  • jste otec dítěte,
  • jste osoba, která převzala dítě do péče.

Kdy službu řešit

Pokud pobíráte Peněžitou pomoc v mateřství, podáte žádost o rodičovský příspěvek nejdříve 2 měsíce před jejím ukončením (pokud zažádáte dříve, žádost vám bude zamítnuta).

Pokud nepobíráte Peněžitou pomoc v mateřství (nemáte na ni nárok), zažádáte si o rodičovský příspěvek, jakmile se dítě narodí (dříve zažádat nemůžete, protože musíte doložit rodný list dítěte nebo potvrzení o narození dítěte z matriky).

Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka, a nestihli byste tak vyčerpat stávající dávku do celkové výše 300 000 Kč (u vícerčat 450 000 Kč), vyplatí vám Úřad práce ČR zbývající část rodičovského příspěvku najednou. Narození nejmladšího dítěte v rodině musíte Úřadu práce nahlásit. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu považován pro účely důchodového pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou.


Co k tomu potřebujete

Pokud dostáváte Peněžitou pomoc v mateřství od jiné instituce než Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)/Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ)/Městské správy sociálního zabezpečení Brno (MSSZ), musíte doložit doklad o době pobírání a denní výši peněžité pomoci v mateřství a doklad o denním vyměřovacím základu ke dni narození dítěte, které vám vystaví váš plátce peněžité pomoci v mateřství.

Pokud je peněžitá pomoc v mateřství vyplácena OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, Úřad práce ČR tyto informace obdrží elektronicky a není třeba je dokládat.


Kde a jak službu řešit

Žádost podáte na pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa vašeho skutečného bydliště.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

  • doručíte osobně,
  • doručíte na podatelnu úřadu,
  • zašlete poštou,
  • zašlete prostřednictvím datové schránky,
  • doručíte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra ÚP ČR (800 77 99 00) nebo využít speciální e-mail rodicak@uradprace.cz.


Kolik budete dostávat

Měsíční výši rodičovského příspěvku si určíte sami podle svého denního vyměřovacího základu. Pokud máte 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 000 Kč nebo pokud ani jednomu z rodičů dítěte nelze stanovit denní vyměřovací základ, můžete volit měsíční výši rodičovského příspěvku do 13 000 Kč (u vícerčat do 19 500 Kč). Pokud je vypočtená částka vyšší než 13 000 Kč, můžete čerpat maximálně do této vypočtené výše. Celkově vám stát vyplatí na jedno dítě až 300 000 Kč, u vícerčat až 450 000 Kč, a to nejdéle do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Měsíční výši rodičovského příspěvku, kterou jste si původně zvolili, můžete jednou za tři měsíce změnit. Bližší informace vám k tomu dají na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa vašeho skutečného pobytu.

Nárok máte do doby, než vyčerpáte celkovou částku, nejdéle však do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Dávku budete dostávat měsíčně buď na účet, nebo poštovní poukázkou. Vždy nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, za který rodičovský příspěvek náleží (např. za měsíc červenec nejpozději do konce srpna).


Co je to rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená je pracovní volno, které vám poskytuje zaměstnavatel do 3 let věku vašeho dítěte. Rodičovská dovolená bývá nesprávně směšována s rodičovským příspěvkem, přitom platí, že poskytování rodičovského příspěvku zásadně není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak.

V případě, že chcete zůstat doma s dítětem déle než do 3 let věku, můžete požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, na které však již není nárok a záleží na dohodě se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to kdykoli na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají. Rodičovskou dovolenou však lze čerpat nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (skončí tedy nejpozději v den třetích narozenin vašeho dítěte).

Rodičovskou dovolenou můžete čerpat po kratších částech. Např. zaměstnavatele požádáte o 1 rok volna a následně se rozhodnete, zda budete čerpat další část rodičovské dovolené.

Rodiče mohou mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpat současně, případně mohou oba současně čerpat rodičovskou dovolenou.
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3