Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Rodičovský příspěvek

Popis služby


Rodičovský příspěvek je dávka, kterou vám stát vyplácí na nejmladší dítě v rodině. Pokud máte vy nebo otec dítěte dostatečně vysoký denní vyměřovací základ (pokud jste vy nebo otec dítěte nemocensky pojištěni), můžete si zvolit výši měsíční výplaty vyšší, než kdyby denní vyměřovací základ nemohl být stanoven. Celkově vám v součtu stát vyplatí až 300 000 Kč (nebo až 450 000 Kč v případě dvojčat nebo vícerčat), a to nejdéle do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

V pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat. Jeden z rodičů ukončí pobírání rodičovského příspěvku a druhý o něj nově zažádá. Bližší informace obdržíte na pobočce Úřadu práce ČR, pod kterou patříte podle místa vašeho trvalého pobytu.

I když pobíráte rodičovský příspěvek, můžete provozovat samostatně výdělečnou činnost nebo můžete mít zaměstnání. Stát nesleduje vaše příjmy.


Týká se vás to, pokud:

 • jste matka dítěte
 • jste otec dítěte
 • jste osoba, která převzala dítě do péče

Kdy službu řešit

 • Pokud pobíráte Peněžitou pomoc v mateřství, podáte žádost o rodičovský příspěvek nejdříve 2 měsíce před jejím ukončením (pokud zažádáte dříve, žádost vám bude zamítnuta).
 • Pokud nepobíráte Peněžitou pomoc v mateřství (nemáte na ni nárok), zažádáte si o rodičovský příspěvek, jakmile se dítě narodí (dříve zažádat nemůžete, protože musíte doložit rodný list dítěte nebo potvrzení o narození dítěte z matriky).

Co k tomu potřebujete

 • Občanský průkaz, a pokud v něm nemáte uvedeno rodné příjmení, pak i svůj rodný list.
 • Rodný list dítěte.
 • Žádost o rodičovský příspěvek
 • Pokud dostáváte Peněžitou pomoc v mateřství, musíte doložit doklad o době pobírání Peněžité pomoci v mateřství a doklad o denním vyměřovacím základu, které vám vystaví váš zaměstnavatel nebo Okresní správa sociálního zabezpečení. (Výjimku mají matky, které byly zaměstnány. Nemusí toto dokládat, Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR si tyto informace vymění elektronicky.)

Kde a jak službu řešit

Na krajské pobočce Úřadu práce ČR, pod kterou patříte podle místa trvalého pobytu.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručíte osobně
 • doručíte na podatelnu
 • zašlete poštou
 • zašlete prostřednictvím datové schránky
 • doručíte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

Vyplnění žádosti je poměrně složité, proto je dobré, když se osobně u přepážky nebo telefonicky na infolince Úřadu práce ČR ujistíte, že máte vše v pořádku.


Kolik a odkdy budete dostávat

Měsíční výši rodičovského příspěvku si určíte sami podle svého denního vyměřovacího základu. Pokud máte 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu nižší než 7 600 Kč nebo pokud ani vám ani otci dítěte nelze stanovit denní vyměřovací základ, můžete volit měsíční výši rodičovského příspěvku do výše 7 600 Kč. Celkově vám stát vyplatí na jedno dítě až 300 000 Kč, u vícerčat až 450 000 Kč, a to nejdéle do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Měsíční výši rodičovského příspěvku, kterou jste si původně určili, můžete jednou za tři měsíce změnit. Bližší informace vám k tomu dají na Úřadu práce ČR, kam patříte podle svého místa trvalého pobytu.

Nárok máte do doby, než vyčerpáte celkovou částku, nejdéle však do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Dávku budete dostávat měsíčně buď na účet, nebo poštovní poukázkou. Vždy nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, za který rodičovský příspěvek náleží (např. za měsíc červenec nejpozději do konce srpna).


Co je to rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená je pracovní volno, které vám poskytuje zaměstnavatel do 3 let věku vašeho dítěte. Rodičovská dovolená bývá nesprávně směšována s rodičovským příspěvkem, přitom platí, že poskytování rodičovského příspěvku zásadně není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to kdykoli na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají. Rodičovskou dovolenou však lze čerpat nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (skončí tedy nejpozději v den třetích narozenin vašeho dítěte).

V případě, že chcete zůstat doma s dítětem déle než do 3 let věku, mužete požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, na které však již není nárok a záleží na dohodě se zaměstnavatelem.

Rodiče mohou mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpat současně, případně mohou oba současně čerpat rodičovskou dovolenou.

Rodičovskou dovolenou můžete čerpat po kratších částech. Např. zaměstnavatele požádáte o 1 rok volna a následně se rozhodnete, zda budete čerpat další část rodičovské dovolené.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe