Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Rodičovský příspěvek

Popis služby


Rodičovský příspěvek je dávka pro rodiče, který po celý kalendářní měsíc celodenně pečuje o dítě do čtyř let věku, které je nejmladší v rodině. Pokud jednomu z dítěte lze ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ (pokud jste vy nebo otec dítěte nemocensky pojištěni), můžete si zvolit výši měsíční dávky přibližně odpovídající výši peněžité pomoci v mateřství. Celkově vám v součtu stát vyplatí až 300 000 Kč (v případě dvojčat nebo vícerčat až 450 000 Kč), a to nejdéle do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

V pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat. Jeden z rodičů ukončí pobírání rodičovského příspěvku a druhý o něj nově zažádá. Bližší informace obdržíte na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa vašeho trvalého pobytu.

I když pobíráte rodičovský příspěvek, můžete provozovat samostatně výdělečnou činnost nebo můžete mít zaměstnání. Stát nesleduje vaše příjmy.

Pouze u dítěte do dvou let věku se sleduje docházka do předškolního zařízení, která nesmí překročit 92 hodin v kalendářním měsíci. U dětí starších dvou let již není docházka do předškolního zařízení nijak omezena.

Více podrobností o rodičovském příspěvku najdete na webových stránkách Úřadu práce ČR.


Týká se vás to, pokud:

 • jste matka dítěte
 • jste otec dítěte
 • jste osoba, která převzala dítě do péče

Kdy službu řešit

 • Pokud pobíráte Peněžitou pomoc v mateřství, podáte žádost o rodičovský příspěvek nejdříve 2 měsíce před jejím ukončením (pokud zažádáte dříve, žádost vám bude zamítnuta).
 • Pokud nepobíráte Peněžitou pomoc v mateřství (nemáte na ni nárok), zažádáte si o rodičovský příspěvek, jakmile se dítě narodí (dříve zažádat nemůžete, protože musíte doložit rodný list dítěte nebo potvrzení o narození dítěte z matriky).

Co k tomu potřebujete

 • Občanský průkaz, a pokud v něm nemáte uvedeno rodné příjmení, pak i svůj rodný list.
 • Rodný list dítěte.
 • Žádost o rodičovský příspěvek
 • Pokud dostáváte Peněžitou pomoc v mateřství od jiné instituce než Okresní správy sociálního zabezpečení(OSSZ)/Pražské správy sociálního zabezpečení(PSSZ)/Městské správy sociálního zabezpečení Brno(MSSZ), musíte doložit doklad o době pobírání a denní výši Peněžité pomoci v mateřství a doklad o denním vyměřovacím základu ke dni narození dítěte, které vám vystaví váš plátce peněžité pomoci v mateřství. (Pokud je peněžitá pomoc v mateřství vyplácena OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno Úřad práce ČR tyto informace obdrží elektronicky a není třeba je dokládat.)

Kde a jak službu řešit

Na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa vašeho skutečného bydliště.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručíte osobně
 • doručíte na podatelnu
 • zašlete poštou
 • zašlete prostřednictvím datové schránky
 • doručíte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra ÚP ČR (800 77 99 00) nebo využít speciální e-mail rodicak@uradprace.cz.


Kolik a odkdy budete dostávat

Měsíční výši rodičovského příspěvku si určíte sami podle svého denního vyměřovacího základu. Pokud máte 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu nižší než 10 000 Kč nebo pokud ani jednomu z rodičů dítěte nelze stanovit denní vyměřovací základ, můžete volit měsíční výši rodičovského příspěvku do výše 10 000 Kč (u vícerčat do výše 15 000 Kč). Celkově vám stát vyplatí na jedno dítě až 300 000 Kč, u vícerčat až 450 000 Kč, a to nejdéle do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Měsíční výši rodičovského příspěvku, kterou jste si původně zvolil/a, můžete jednou za tři měsíce změnit. Bližší informace vám k tomu dají na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa vašeho trvalého pobytu.

Nárok máte do doby, než vyčerpáte celkovou částku, nejdéle však do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Dávku budete dostávat měsíčně buď na účet, nebo poštovní poukázkou. Vždy nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, za který rodičovský příspěvek náleží (např. za měsíc červenec nejpozději do konce srpna).


Co je to rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená je pracovní volno, které vám poskytuje zaměstnavatel do 3 let věku vašeho dítěte. Rodičovská dovolená bývá nesprávně směšována s rodičovským příspěvkem, přitom platí, že poskytování rodičovského příspěvku zásadně není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to kdykoli na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají. Rodičovskou dovolenou však lze čerpat nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (skončí tedy nejpozději v den třetích narozenin vašeho dítěte).

V případě, že chcete zůstat doma s dítětem déle než do 3 let věku, můžete požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, na které však již není nárok a záleží na dohodě se zaměstnavatelem.

Rodiče mohou mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpat současně, případně mohou oba současně čerpat rodičovskou dovolenou.

Rodičovskou dovolenou můžete čerpat po kratších částech. Např. zaměstnavatele požádáte o 1 rok volna a následně se rozhodnete, zda budete čerpat další část rodičovské dovolené.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe