Invalidní důchod

Zpět na osu

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Popis služby


Průkaz osoby se zdravotním postižením může získat pouze osoba starší 1 roku, která má vlivem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podstatně omezenou schopnost pohyblivosti nebo orientace, popřípadě trpí poruchou autistického spektra. V závislosti na druhu a závažnosti zdravotního postižení se vydávají průkazy s označením „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“.

Váš zdravotní stav bude po podání žádosti posuzovat posudkový lékař příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Na základě vyhotoveného posudku o vašem zdravotním stavu potom krajská pobočka Úřadu práce ČR rozhodne o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Lékařské zprávy si posudkový lékař vyžádá od vašeho ošetřujícího lékaře a je tedy důležité, aby váš ošetřující lékař měl k dispozici všechny vaše lékařské zprávy, včetně zpráv od specialistů, u kterých se léčíte (např. neurologie, ortopedie, psychiatrie apod.).


Týká se vás to, pokud

 • máte tělesné, smyslové nebo duševní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje vaši schopnost pohyblivosti nebo orientace, 
 • máte poruchu autistického spektra.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.


Kdy to máte řešit

Ve chvíli, kdy chcete využívat výhod průkazu osoby se zdravotním postižením nebo chcete požádat o příspěvek na mobilitu, kde je jednou z podmínek, že jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením s označením „ZTP“, nebo „ZTP/P“.

Přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením není na počkání. Jelikož v rámci správního řízení probíhá posouzení vašeho zdravotního stavu, může trvat celý proces i několik měsíců.


Co k tomu potřebujete

Podání žádosti

Pro děti do 15 let, nebo pokud nemáte v občanském průkazu uvedeno rodné příjmení:

 • rodný list.

Vyzvednutí průkazu

Pokud vám byl průkaz osoby se zdravotním postižením přiznaný, vyzvednete si ho na krajské pobočce Úřadu práce ČR, podle místa vašeho trvalého bydliště. Tedy na stejném místě, kam jste žádost o průkaz podávali. S sebou si nezapomeňte:

 • jednu průkazovou fotografii,
 • 30 Kč na zaplacení správního poplatku za vydání průkazu. 

Kde a jak to řešit

Žádost můžete podat osobně na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce podle místa vašeho trvalého bydliště. Při elektronickém podání opatříte žádost elektronickým podpisem, nebo ji úřadu zašlete prostřednictvím datové schránky.


Výhody průkazu osoby se zdravotním postižením

Průkaz s označením TP

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob (netýká se dopravních prostředků, kde je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky),
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, pokud vyžaduje toto jednání delší čekání, zejména stání (neplatí pro nákupy v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních).

Průkaz s označením ZTP

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob (netýká se dopravních prostředků, kde je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky),
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, pokud vyžaduje toto jednání delší čekání, zejména stání (neplatí pro nákupy v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních),
 • bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro),
 • sleva 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě,
 • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Průkaz s označením ZTP/P

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob (netýká se dopravních prostředků, kde je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky),
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, pokud vyžaduje toto jednání delší čekání, zejména stání (neplatí pro nákupy v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních), 
 • bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro),
 • sleva 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě,
 • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
 • bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
 • bezplatná doprava vodícího psa, pokud jste úplně nebo prakticky nevidomí a nedoprovází vás průvodce.

Držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce, vždy ale záleží na pořadateli a slevy v těchto případech nejsou nárokovatelné.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3