Invalidní důchod

Zpět na osu

Příspěvek na mobilitu

Popis služby


Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka, kterou vyplácí Úřad práce ČR. Příspěvek může získat osoba starší 1 roku, která splňuje níže uvedené podmínky.


Týká se vás to, pokud

 • jste držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • v kalendářním měsíci se pravidelně za úhradu někam dopravujete nebo jste dopravováni,
 • nejsou vám poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Dávka přispívá také na zvýšené náklady na elektrickou energii osobám využívajícím zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo domácí plicní umělou ventilaci.


Kdy to máte řešit

O příspěvek na mobilitu můžete požádat kdykoliv v průběhu doby, kdy splňujete výše uvedené podmínky pro jeho přiznání.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou Žádost o příspěvek na mobilitu,
 • průkaz totožnosti pro všechny osoby, které budete uvádět v části A a B formuláře,
 • rodný list (pro děti do 15 let, nebo pokud nemáte v občanském průkazu uvedeno rodné příjmení) 
 • rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (v případě, že takové rozhodnutí vlastníte).

V případě domácí oxygenoterapie nebo domácí plicní umělé ventilace předkládáte navíc:

 • potvrzení zdravotní pojišťovny, nebo
 • smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku.

Kde a jak to řešit

Formulář najdete na stránkách MPSV, kde ho můžete vyplnit, vytisknout a odevzdat osobně nebo poslat poštou na pobočku Úřadu práce ČR podle místa vašeho trvalého bydliště. Při elektronickém podání opatříte žádost elektronickým podpisem, nebo ji úřadu zašlete prostřednictvím datové schránky.


Kolik budete dostávat

Výše příspěvku na mobilitu je 900 Kč za měsíc a vyplácí se v měsíci následujícím po měsíci, za který vám příspěvek náležel. Kromě měsíčního vyplácení máte možnost si v žádosti zvolit také čtvrtletní vyplácení příspěvku. Pokud jste byli v průběhu celého kalendářního měsíce hospitalizováni, příspěvek na mobilitu za tento měsíc nedostanete.

Pokud využíváte po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo domácí plicní umělou ventilaci, můžete pobírat příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč za měsíc.

Nárok na příspěvek na mobilitu máte v měsíci lednu, únoru a březnu. 

 • Pokud si zvolíte měsíční vyplácení, dostanete 900 Kč v únoru (za leden), 900 Kč v březnu (za únor) a 900 Kč v dubnu (za březen). 
 • Pokud si zvolíte čtvrtletní vyplácení, dostanete v dubnu 2 700 Kč (za leden, únor a březen dohromady).
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3