Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení zbrojního průkazu a žádost o nový

Popis služby


Zbrojní průkaz vás opravňuje k vlastnictví a držení zbraní nebo střeliva do těchto zbraní. Rozsah oprávnění se liší podle jednotlivých skupin zbrojního průkazu.

Zbrojní průkaz je veřejná listina a jeho ztrátu musíte začít neprodleně řešit. Navíc bez zbrojního průkazu nemůžete chodit střílet. 


Týká se mě to, pokud

  • jste ztratili zbrojní průkaz, 
  • vám ukradli zbrojní průkaz, 
  • jste si zničili zbrojní průkaz. 

Kdy to musíte řešit

Neprodleně po tom, co zjistíte, že průkaz nemáte. Požádat o nový průkaz musíte do 10 pracovních dní.

Ohlášení ztráty nebo odcizení zbrojního průkazu je vaše zákonná povinnost. Nenahlášení ztráty průkazu je přestupkem, jejichž součtem může dojít ke ztrátě spolehlivosti fyzické osoby a k odebrání zbrojního průkazu. Zároveň vám hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Pokud si do 10 dnů nevyřídíte nový doklad, musíte vlastněné zbraně dát do úschovy, prodat je nebo je nechat znehodnotit.

V případě, že budete muset dát zbraně do úschovny, máte 6 měsíců na opětovné vyřízení zbrojního průkazu. Účelem je zabránění tomu, aby se u Policie ČR zbraně hromadily a jejich vlastník neřešil, co s nimi bude.


Co k tomu potřebujete

K ohlášení ztráty/odcizení/zničení s sebou nic nepotřebujete. 

Až si půjdete pro duplikát průkazu, vezměte si s sebou průkazovou fotografii.


Kde a jak to řešit

Ztrátu, odcizení nebo poškození zbrojního průkazu ohlásíte na kterékoli oddělení Policie ČR, která ho zavede do Schengenského informačního systému jako pohřešovaný. 

Zničený průkaz pouze odevzdáte na Policii ČR a řešíte vydání nového. 

Duplikát zbrojního průkazu vám vydá místně nebo věcně příslušný útvar Policie ČR, kde odcizení nebo ztrátu hlásíte. Na základě tohoto hlášení vám bude bez další žádosti vydán nový doklad.

Doklad se vydává se stejnou (zbývající) dobou platnosti, jakou měl doklad ztracený/zničený.


Kolik zaplatíte

Za vydání duplikátu zbrojního průkazu zaplatíte 100 Kč. 

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3