Ztráta dokladů

Zpět na osu

Zažádat o vydání rybářského lístku z důvodu ztráty

Popis služby


Rybářský lístek je jedním z dokladů opravňujících lovit ryby v rybářských revírech na území ČR. Bez rybářského lístku nemůžete lovit ryby v rybářských revírech.


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili rybářský lístek,
  • vám ukradli rybářský lístek,
  • nemáte potvrzení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání rybářského lístku nebo nevlastníte jiný doklad osvědčující, že jste již byli držiteli rybářského lístku. 

Kdy to musíte řešit

Alespoň 30 dní předtím, než se chystáte jít lovit, protože taková je zákonná lhůta pro vydání lístku. Příslušné úřady ovšem vydávají rybářský lístek zpravidla na počkání. 


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to řešit

Osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů pro vydání rybářského lístku získáte u právnické osoby pověřené Ministerstvem zemědělství k provozování takové činnosti. Seznam těchto osob naleznete zde

Rybářský lístek vám na žádost vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad s pověřeným obecním úřadem v místě vašeho trvalého bydliště.


Kolik zaplatíte

Za vydání rybářského lístku zaplatíte 200 Kč na 30 dní, 100 Kč na jeden rok, 200 Kč na 3 roky, 500 Kč na 10 let a 1 000 Kč za lístek na dobu neurčitou. 

Osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství, nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce mají poplatky snížené na polovinu.

Nezapomeňte, že společně s rybářským lístkem potřebujete také platnou povolenku k lovu, kterou vydává uživatel rybářského revíru. 

Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách ústředního orgánu státní správy rybářství

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3