Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a žádost o nový

Popis služby


Pokud budete řídit auto bez řidičského průkazu, dopouštíte se přestupku a může vám být uložena pokuta.

Navíc může dojít ke zneužití údajů, které jsou uvedené na řidičském průkazu. Proto, ve svém vlastním zájmu, jeho ztrátu nebo odcizení nahlaste.


Týká se vás to, pokud

 • jste ztratili řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, 
 • vám ukradli řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, 
 • jste si zničili řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz.

Kdy to musíte řešit

Neprodleně potom, co zjistíte, že řidičský průkaz nemáte.


Co k tomu potřebujete

 • doklad totožnosti, 
 • při poškození průkazu i poškozený řidičský průkaz. 

U mezinárodního řidičského průkazu potřebujete:

 • vyplněnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
 • platný řidičský průkaz,
 • průkazovou fotografii rozměrů 35 x 45 mm.

Kde a jak to řešit

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu musíte nahlásit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vám vydá Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, které nahrazuje řidičský průkaz. Potvrzení se vydává na dobu 30 dní a platí pouze na území ČR.

Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě 20 kalendářních dnů, ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, ode dne podání žádosti. 

V případě ztráty mezinárodního řidičského průkazu vám bude nový vydán na počkání, ale pouze v případě, že máte stále svůj národní řidičský průkaz. Pokud nemáte ani ten, musíte počkat na vydání nového řidičského průkazu a teprve pak si přijít pro mezinárodní řidičský průkaz. 

Osobně

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení. Můžete požádat také o vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě.

 • Úředník vygeneruje žádost a vyfotografuje vás. Vy si zkontrolujete údaje na žádosti a podepíšete ji.
 • Řidičský průkaz vám bude vystaven ve standardní lhůtě do 20 dní od podání žádosti. Vyzvedněte si jej osobně na úřadě, kde jste o něj žádali.
 • Řidičský průkaz ve zkrácené lhůtě bude vystaven do 5 pracovních dní od podání žádosti.

Elektronicky

O vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení můžete požádat přes Portál dopravy nebo Portál občana. Abyste mohli žádost podat, musíte mít zřízenou a připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Na Portál dopravy i Portál občana se můžete přihlásit např. pomocí mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky, nebo datové schránky. Portál zobrazí formulář, na kterém jsou předvyplněné údaje z Centrálního registru řidičů. V žádosti si vyberete jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si nový řidičský průkaz vyzvednete. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu.

Odcizení můžete nahlásit také Policii ČR, která vám vydá kopii oznámení o odcizení, kterou můžete předložit při žádosti o nový řidičský průkaz.

O mezinárodní řidičský průkaz můžete požádat pouze v ČR. Žádost za vás může podat někdo jiný, pokud mu k tomu udělíte úředně ověřenou plnou moc.


Kolik zaplatíte

Za vydání řidičského průkazu zaplatíte 200 Kč. 

Pokud chcete průkaz vydat ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, zaplatíte 700 Kč.

Za vydání mezinárodního řidičského průkazu zaplatíte 50 Kč. 

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3