Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení průkazu zbraně a žádost o nový

Popis služby


Průkaz zbraně je dokladem o registraci zbraně a je veřejnou listinou. Jeho ztrátu nebo odcizení musíte okamžitě řešit.

Po dobu, kdy nemáte k dané zbrani průkaz zbraně, nesmíte ji nosit u sebe.


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili průkaz zbraně, 
  • vám ukradli průkaz zbraně, 
  • jste si zničili průkaz zbraně. 

Kdy to musíte řešit

Ohlásit ztrátu nebo krádež musíte neprodleně potom, co zjistíte, že průkaz nemáte. 

Nový doklad si zajistěte do 6 měsíců od nahlášení ztráty, odcizení nebo poškození průkazu zbraně.

Ohlášení ztráty/odcizení průkazu zbraně je vaše zákonná povinnost. Nenahlášení ztráty průkazu je přestupkem, který může vést ke ztrátě spolehlivosti fyzické osoby a k odebrání zbrojního pasu. 

Pokud si do 6 měsíců nevyřídíte nový doklad, musíte vlastněné zbraně, od kterých jste průkaz ztratili, dát do úschovy, prodat je nebo je nechat znehodnotit. Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrovaná. Nemůžete vlastnit zbraň bez průkazu zbraně.


Co k tomu potřebujete

S sebou nepotřebujete nic. 


Kde a jak to řešit

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu zbraně ohlásíte na jakémkoli oddělení Policie ČR. Na základě tohoto hlášení vám bude bez další žádosti vydán nový doklad.


Kolik zaplatíte

Za vydání duplikátu průkazu zbraně zaplatíte 100 Kč. 

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3