Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení průkazu profesní způsobilosti řidiče a žádost o nový

Popis služby


Řidiči, kteří vlastní průkaz profesní způsobilosti, mají oprávnění vykonávat povolání profesionálního řidiče autobusů nebo nákladních vozidel. 

Když o tento průkaz z nějakého důvodu přijdete, může dojít k jeho zneužití, i proto je nutné tuto skutečnost ihned řešit. 

Své povolání můžete v mezidobí vykonávat s oznámením o odcizení, které vám vydá Policie ČR. V co nejkratším možném čase byste si měli zažádat o nový průkaz. 


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili průkaz profesní způsobilosti řidiče, 
  • vám ukradli průkaz profesní způsobilosti řidiče, 
  • jste si zničili průkaz profesní způsobilosti řidiče. 

Kdy to musíte řešit

Neprodleně po tom, co zjistíte, že průkaz profesní způsobilosti řidiče nemáte. 


Co k tomu potřebujete

  • doklad totožnosti,
  • kopii oznámení o odcizení vydané Policií ČR.

Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče vytiskne úředník na přepážce ze systému registru řidičů a není potřeba předem nic vyplňovat.


Kde a jak to řešit

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče ohlásíte na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Úřad vám na počkání vydá potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu, který má platnost 30 dnů. Zároveň podáte písemnou žádost a úřad vám do 20 dní zhotoví duplikát průkazu. 

Profesní způsobilost si také můžete nechat zapsat přímo do řidičského průkazu.


Kolik zaplatíte

Za vydání průkazu profesní způsobilosti zaplatíte 200 Kč. 

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3