Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení průkazu profesní způsobilosti řidiče a žádost o nový

Popis služby


Řidiči, kteří vlastní průkaz profesní způsobilosti, mají oprávnění vykonávat povolání profesionálního řidiče autobusů nebo nákladních vozidel. 

Když o tento průkaz z nějakého důvodu přijdete, může dojít k jeho zneužití, i proto je nutné tuto skutečnost ihned řešit. 

Své povolání můžete v mezidobí vykonávat s oznámením o odcizení, které vám vydá Policie ČR. V co nejkratším možném čase byste si měli zažádat o nový průkaz. 


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili průkaz profesní způsobilosti řidiče; 
  • vám ukradli průkaz profesní způsobilosti řidiče; 
  • jste si zničili průkaz profesní způsobilosti řidiče. 

Kdy to musíte řešit

Neprodleně po tom, co zjistíte, že průkaz profesní způsobilosti řidiče nemáte. 


Co k tomu potřebujete

  • doklad totožnosti;
  • kopii oznámení o odcizení vydané Policií ČR;
  • vyplněnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Kde a jak to řešit

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče ohlásíte na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Úřad vám na počkání vydá potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu, který má platnost 30 dnů. Zároveň podáte písemnou žádost a úřad vám do 20 dní zhotoví duplikát průkazu. 


Kolik zaplatíte

Za vydání průkazu profesní způsobilosti zaplatíte 200 Kč. 

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe