Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení průkazu osoby se zdravotním postižením a žádost o nový

Popis služby


Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou a vydává se ve třech variantách, tj. TP, ZTP a ZTP/P. 

Jeho ztrátu nebo odcizení musíte začít neprodleně řešit. Kromě toho, že může dojít ke zneužití průkazu neoprávněnou osobou, nemůžete využívat ani slev a výhod, které vám z jeho držení plynou.


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili průkaz osoby se zdravotním postižením, 
  • vám ukradli průkaz osoby se zdravotním postižením, 
  • jste si zničili průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Kdy to musíte řešit

Ztrátu nebo odcizení průkazu musíte písemně ohlásit do 8 dní. 


Co k tomu potřebujete

  • průkazovou fotografii.

Pokud jste o průkaz přišli v důsledku trestného činu, nahlaste to také Policii ČR a protokol vezměte s sebou na Úřad práce ČR, až budete žádat o nový průkaz.


Kde a jak to řešit

Ztrátu nebo odcizení nahlaste písemně krajské pobočce Úřadu práce ČR, která průkaz vydala. Na základě tohoto hlášení vydá úřad průkaz nový, aniž by musel být znovu posuzován váš zdravotní stav.


Kolik zaplatíte

Pokud průkaz ztratíte, bude vás stát vystavení nového 200 Kč.

V případě, že jste o průkaz přišli v důsledku násilného trestného činu, neplatíte nic, pokud k žádosti předložíte protokol od Policie ČR.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3