Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení průkazu osoby se zdravotním postižením a žádost o nový

Popis služby


Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou a vydává se ve třech variantách, tj. TP, ZTP a ZTP/P. 

Jeho ztrátu nebo odcizení musíte začít neprodleně řešit. Kromě toho, že může dojít ke zneužití průkazu neoprávněnou osobou, nemůžete využívat ani slev a výhod, které vám z jeho držení plynou.


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili průkaz osoby se zdravotním postižením; 
  • vám ukradli průkaz osoby se zdravotním postižením; 
  • jste si zničili průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Kdy to musíte řešit

Ztrátu nebo odcizení průkazu musíte ohlásit do 8 dní. 


Co k tomu potřebujete

S sebou nepotřebujete nic.


Kde a jak to řešit

Ztrátu nebo odcizení hlásíte krajské pobočce Úřadu práce ČR, která průkaz vydala. Hlášení můžete provést osobně, telefonicky nebo e-mailem. Na základě tohoto hlášení vydá úřad průkaz nový, aniž by musel být znovu posuzován váš zdravotní stav. Nový průkaz si pak stačí vyzvednout.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe