Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu nebo odcizení průkazu nositele implantátu a žádost o nový

Popis služby


Průkaz obsahuje nalepovací štítky s informacemi o implantátu a zapisují se do něj i termíny kontrolních vyšetření. Průkaz je dobré mít u sebe zejména v případech cestování (např. prohlídka při průchodu bezpečnostními rámy a detektory na letištích). Průkaz vystaví lékař v nemocnici, kde byl zákrok proveden. 


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili průkaz nositele implantátu, 
  • vám ukradli průkaz nositele implantátu, 
  • jste si zničili průkaz nositele implantátu. 

Průkaz se nevystavuje automaticky, o vystavení takového průkazu si ale můžete požádat u lékaře v nemocnici, kde byl zákrok proveden. 


Kdy to musíte řešit

Doporučujeme řešit, co nejdříve po tom, co jste zjistili, že průkaz nemáte nebo jste si ho zničili. 


Co k tomu potřebujete

S sebou nepotřebujete nic. 


Kde a jak to máte řešit

Obraťte se na příslušnou nemocnici, kde byl zákrok proveden, a požádejte o vystavení nového průkazu. 

Operatér nemá povinnost tento průkaz vystavit. V případě, že se vám nepodaří dokument od ošetřujícího lékaře získat, operační protokol nebo propouštěcí zpráva po hospitalizaci by měla být dostatečným důkazem o existenci implantátu. V případě, že se pak chystáte vycestovat mimo ČR doporučujeme mít tyto dokumenty přeložené do anglického jazyka. Pokud se chcete ujistit, že nenastane problém na cizozemském letišti, je možné se obrátit s dotazem přímo na velvyslanectví konkrétní země, kam cestujete.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3