Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení průkazu diabetika a žádost o nový

Popis služby


Průkaz diabetika je souhrnem hlavních zdravotních informací o diabetikovi. Slouží jemu i všem lékařům, kteří o něho pečují, protože obsahuje druh a dávky PAD či inzulinu, parametry kompenzace tlaku nebo BMI. Zároveň sděluje lékaři, kde je diabetik léčen (diabetolog, praktický lékař, interní lékař).

Při ztrátě, odcizení nebo zničení průkazu je třeba si co nejdříve obstarat nový. Je ve vašem nejlepším zájmu mít průkaz vždy u sebe, aby vám mohla být kdykoli podána správná léčba. 


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili průkaz diabetika, 
  • vám ukradli průkaz diabetika, 
  • jste si zničili průkaz diabetika. 

Kdy to musíte řešit

Doporučujeme řešit, co nejdříve po tom, co jste zjistili, že průkaz nemáte.


Co k tomu potřebujete

S sebou nepotřebujete nic. 


Kde a jak to řešit

V případě, že jste dospělý, navštivte svého praktického lékaře nebo diabetologa.

V případě, že je držitelem průkazu dítě, nový průkaz vydává diabetolog. Za účelem vydání průkazu je možné kontaktovat i Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR. 

Pokud rodiče s dětmi cestují letadlem, může jim praktický lékař nebo diabetolog vystavit potvrzení, aby si mohli vzít inzulin a pumpu na palubu.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3