Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu/odcizení evropského zbrojního pasu a žádost o nový

Popis služby


Evropský zbrojní pas opravňuje držitele cestovat se střelnou zbraní v něm zapsanou do členských států Evropské unie. Týká se zejména lovců a sportovních střelců. 

Evropský zbrojní pas je veřejná listina a jeho ztrátu musíte začít neprodleně řešit. Navíc bez něj nemůžete cestovat se zbraní do jiných členských států Evropské unie a chodit tam střílet. 


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili evropský zbrojní pas, 
  • vám ukradli evropský zbrojní pas, 
  • jste zničili evropský zbrojní pas. 

Kdy to musíte řešit

Ohlášení musíte řešit neprodleně potom, co zjistíte, že průkaz nemáte. 

Žádost o nový průkaz stačí řešit až tehdy, pokud se chystáte opět cestovat do států EU se střelnou zbraní. 

Ohlášení ztráty/odcizení evropského zbrojního pasu je vaše zákonná povinnost. Nenahlášení ztráty průkazu je přestupkem a může vést až ke ztrátě spolehlivosti fyzické osoby a k odebrání evropského zbrojního pasu. 


Co k tomu potřebujete

K ohlášení ztráty/odcizení/zničení s sebou nepotřebujete nic. 

Až si půjdete pro duplikát, vezměte si s sebou průkazovou fotografii.


Kde a jak to řešit

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení zbrojního průkazu ohlásíte na jakémkoli oddělení Policie ČR.  

Duplikát evropského zbrojního pasu vám vydá místně nebo věcně příslušný útvar Policie ČR, kde odcizení nebo ztrátu hlásíte. Na základě tohoto hlášení vám bude bez další žádosti vydán nový doklad.

Doklad se vydává se stejnou (zbývající) dobou platnosti, jakou měl doklad ztracený.


Kolik zaplatíte

Za vydání duplikátu evropského zbrojního pasu zaplatíte 100 Kč. 

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3