Ztráta dokladů

Zpět na osu

Ohlásit ztrátu nebo odcizení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla a žádost o nový

Popis služby


Technický průkaz obsahuje na přední straně údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Zadní strana tohoto dokladu je vyhrazena technickým parametrům vozidla.  

Osvědčení o registraci silničního vozidla také obsahuje základní informace o vozidle a jeho vlastníkovi. Někdy se mu říká „malý technický průkaz“.  Malý technický průkaz byste měli mít při řízení vozidla vždy u sebe.


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, 
  • vám ukradli technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, 
  • jste si zničili technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. 

Kdy to musíte řešit

Neprodleně po tom, co zjistíte, že průkaz nemáte. 


Co k tomu potřebujete

Pokud máte, tak také:

  • zničený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla,
  • kopii oznámení o odcizení vydané Policií ČR.

Kde a jak to řešit

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla nahlásíte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zároveň požádáte o vydání nového průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla odevzdáte společně se žádostí. 

Žádost můžete podat i přes datovou schránku nebo ji za vás může podat někdo jiný s plnou mocí, která v tomto případě nemusí být úředně ověřená.


Kolik zaplatíte

Za vydání technického průkazu silničního vozidla zaplatíte 100 Kč a za osvědčení o registraci vozidla taky 100 Kč. 

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3