ÚvodŽivotní událostiUzavření manželství

Uzavření manželství

Vyberte možnosti, které nejlépe odpovídají vaší situaci a klikněte na ZOBRAZIT.
Žádná vaše data nejsou ukládána, tento filtr slouží pouze k zobrazení lepšího návodu ve vaší konkrétní situaci.

Tipy a rady

Svatební cesta do zahraničí

Pokud chcete odcestovat ihned po svatbě a ještě nemáte vyměněné doklady (pokud jste měnil/a příjmení), používejte k prokazování totožnosti cestovní pas, nikoliv občanský průkaz. Cestovní pas je platný ještě 3 měsíce po změně vašeho příjmení.

Rozdíl mezi občanským a církevním sňatkem

Pokud si snoubenci řeknou své “ano” před oddávajícím, který zastupuje stát v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Pokud si snoubenci řeknou své “ano” před oddávajícím, který zastupuje církev nebo náboženský spolek, jedná se o církevní sňatek.

Rozdíl je stanoven zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Uzavření manželství

Před svatbou je důležité si uvědomit, že manželstvím vznikají pro oba důležité právní závazky v oblasti osobních a majetkových vztahů a ve výchově dětí. 

Tyto právní závazky upravuje zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3