Změna trvalého pobytu

musíte
Zpět na osu

Oznámení změny zdravotní pojišťovně

Popis služby


Týká se vás to, pokud:

jste změnil/a svůj trvalý pobyt.


Kdy to musíte řešit

Do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.


Co k tomu potřebujete

Informace vám dá vaše zdravotní pojišťovna.


Kde a jak to máte řešit

U svojí zdravotní pojišťovny některým z těchto způsobů:

  • Najdete si informace na webových stránkách pojišťovny a postupujete podle nich
  • Kontaktujete svoji zdravotní pojišťovnu telefonicky nebo e-mailem a změnu ohlásíte podle pokynů, které vám dá
Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe