Změna trvalého pobytu

musíte
Zpět na osu

Oznámení změny zdravotní pojišťovně

Popis služby


Týká se vás to, pokud

  • jste změnili svůj trvalý pobyt.

Kdy to musíte řešit

Do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.


Co k tomu potřebujete

Informace vám dá vaše zdravotní pojišťovna.

Pokud se neshoduje s místem trvalého pobytu, musíte zdravotní pojišťovně oznámit také místo skutečného pobytu, kde se převážně zdržujete (tj. vaše skutečné bydliště).


Kde a jak to máte řešit

U svojí zdravotní pojišťovny některým z těchto způsobů:

  • najdete si informace na webových stránkách pojišťovny a postupujete podle nich,
  • kontaktujete svoji zdravotní pojišťovnu telefonicky nebo e-mailem a změnu ohlásíte podle pokynů, které vám dá.
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3