Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Oznámení změny Úřadu práce ČR

Popis služby


Týká se vás to, pokud:

  • čerpáte nepojistné sociální dávky a změnil/a jste trvalý pobyt;
  • čerpáte podporu v nezaměstnanosti a změnil/a jste trvalý pobyt.

Kdy to musíte řešit

Do 8 dnů od změny trvalého pobytu.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to máte řešit

Podíváte se na seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky a zjistíte, pod které pracoviště spadáte podle místa svého nového trvalého pobytu.

Změnu adresy ohlásíte svému konkrétnímu pracovišti některým z těchto způsobů:

  1. osobně;
  2. elektronicky;
  3. korespondenčně.

Pokud oznamujete změnu jako zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná oprávněná osoba, musíte uvést také jméno, příjmení a rodné číslo osoby, za kterou změnu trvalého pobytu ohlašujete.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe