Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Oznámení změny Úřadu práce ČR

Popis služby


Týká se vás to, pokud

  • čerpáte nepojistné sociální dávky a změnili jste trvalý pobyt,
  • čerpáte podporu v nezaměstnanosti a změnili jste trvalý pobyt.

Kdy to musíte řešit

Do 8 kalendářních dnů od změny trvalého pobytu.

Pokud se od vás odstěhoval člen vaší domácnosti, Úřadu práce ČR musíte nahlásit i tuto skutečnost.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to máte řešit

Podíváte se na seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky a zjistíte, pod které pracoviště spadáte podle místa svého nového trvalého pobytu.

Změnu adresy ohlásíte svému konkrétnímu pracovišti některým z těchto způsobů:

  1. osobně;
  2. elektronicky;
  3. korespondenčně.

Pokud oznamujete změnu jako zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná oprávněná osoba, musíte uvést také jméno, příjmení a rodné číslo osoby, za kterou změnu trvalého pobytu ohlašujete.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3