Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Zápis změny do technického průkazu vozidla

Popis služby


Týká se vás to, pokud:

  • jste vlastník motorového vozidla a máte nový trvalý pobyt;
  • jste provozovatel motorového vozidla a máte nový trvalý pobyt;
  • máte úředně ověřenou plnou moc k řešení této věci za někoho jiného.
Řidičský průkaz se při změně trvalého pobytu nemění.

Kdy to musíte řešit

Do 10 dnů od ohlášení změny trvalého pobytu.


Co k tomu potřebujete

  • občanský průkaz nebo cestovní pas;
  • velký technický průkaz;
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz);
  • úředně ověřenou plnou moc, pokud to řešíte za někoho jiného.

Kde a jak to máte řešit

Na kterémkoliv registru vozidel.

Nové doklady vám vydají na počkání nebo do 30 dní od nahlášení změny.


Kolik budete platit

Poplatek za změnu je 50 Kč.

Pokud budete hlásit více změn, např. změnu trvalého pobytu a změnu příjmení, jsou to 2 změny, proto zaplatíte celkem 100 Kč za výměnu malého technického průkazu a za zapsání změn do velkého technického průkazu.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe