Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Oznámení změny pojišťovně povinného ručení

Popis služby


Každé vozidlo provozované na českých silnicích musí mít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení. Pokud jste změnili adresu trvalého pobytu, je potřeba ji nahlásit také vaší pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení. Na základě této změny vám pojišťovna vystaví novou zelenou kartu s aktuálními údaji.


Týká se vás to, pokud

  • jste vlastníky motorového vozidla a změnili jste trvalý pobyt,
  • jste provozovateli motorového vozidla a změnili jste trvalý pobyt.

Kdy to musíte řešit

Změnu adresy trvalého pobytu nahlaste vaší pojišťovně co nejdříve po ohlášení změny trvalého pobytu na úřadě. Údaje uvedené v zelené kartě musí souhlasit s údaji uvedenými ve vašich ostatních dokladech.


Co k tomu potřebujete

Co k ohlášení změny trvalého pobytu potřebujete se dozvíte u pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení.

Většina pojišťoven umožňuje nahlásit změny online přes vlastní webové stránky, emailem, nebo telefonicky.


Kde a jak to máte řešit

Změnu vyřešíte s pojišťovnou, u které máte sjednané povinné ručení.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3