Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Místní poplatek ze psů

Popis služby


Týká se vás to, pokud:

máte psa staršího 3 měsíců.


Kdy to musíte řešit

Jakmile jste se přihlásil/a k pobytu v obci, pravidla zjistíte ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu.


Co k tomu potřebujete

Občanský průkaz nebo cestovní pas.


Kde a jak to máte řešit

Na úřadu obce, ve které jste se přihlásil/a k pobytu.

Řešit to můžete:

  • osobně;
  • písemně;
  • elektronicky - některé obce umožňují svým občanům podání přes datovou schránku s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud jste měl/a psa a platila jste místní poplatek už v místě svého předchozího pobytu, nezapomeňte se tam z povinnosti platit poplatek odhlásit.


Kolik budete platit

Za prvního psa může být poplatek maximálně 1500 Kč za kalendářní rok.

Za druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici zvýšit až o 50 %.

Termín, do kdy má být poplatek zaplacen, je stanoven ve vyhlášce obce, někdy může být stanoveno i placení ve splátkách.

Ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu zjistíte, zda se na vás nevztahuje osvobození nebo úleva od místního poplatku.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe