Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Místní poplatek ze psů

Popis služby


Týká se vás to, pokud

  • máte psa staršího 3 měsíců.

Kdy to musíte řešit

Jakmile jste se přihlásili k pobytu v obci, pravidla zjistíte ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu.


Co k tomu potřebujete

  • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.

Kde a jak to máte řešit

Na úřadu obce, ve které jste se přihlásili k trvalému pobytu.

Řešit to můžete osobně, písemně, případně některé obce umožňují svým občanům podání přes datovou schránku, nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud jste měli psa a platili jste místní poplatek už v místě svého předchozího pobytu, nezapomeňte se tam z povinnosti platit poplatek odhlásit.


Kolik budete platit

Za prvního psa budete platit maximálně 1 500 Kč za kalendářní rok. Pokud je vám více než 65 let, budete platit maximálně 200 Kč za rok.

Za druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici zvýšit až o 50 % (za druhého a každého dalšího psa tedy můžete zaplatit max. 2 250 Kč za rok, nebo 300 Kč, pokud je vám více než 65 let).

Termín, do kdy má být poplatek zaplacen, je stanoven ve vyhlášce obce, někdy může být stanoveno i placení ve splátkách.

Ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu zjistíte, zda se na vás nevztahuje osvobození nebo úleva od místního poplatku.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3