Změna trvalého pobytu

musíte
Zpět na osu

Místní poplatek za komunální odpad

Popis služby


Týká se vás to, pokud

  • jste změnili trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince.

Kdy to musíte řešit

Jakmile jste se přihlásili k pobytu v obci, zjistěte pravidla ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu.


Co k tomu potřebujete

  • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.

Kde a jak to máte řešit

Na úřadu obce, ve které jste se přihlásili k trvalému pobytu. Řešit to můžete osobně, nebo písemně.

V místě předchozího pobytu se nezapomeňte z povinnosti platit poplatek odhlásit.


Kolik budete platit

Pokud vybírá obec poplatek za osobu, bez ohledu na množství odpadu, maximálně budete platit 1 200 Kč za osobu za kalendářní rok.

Pokud obec vybírá poplatky na základě hmotnosti nebo objemu odkládaného odpadu, budete platit max. 6 Kč za 1 kg odpadu, nebo 1 Kč za 1 litr objemu odpadu.

Konkrétní částku zjistíte z vyhlášky obce nebo na obecním úřadu. Termín, do kdy má být poplatek zaplacen, je stanoven ve vyhlášce obce, někdy může být stanoveno i placení ve splátkách.

Ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu zjistíte, zda se na vás nevztahuje osvobození nebo úleva od místního poplatku.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3