Změna trvalého pobytu

musíte
Zpět na osu

Místní poplatek za komunální odpad

Popis služby


Týká se vás to, pokud:

jste změnil/a svůj trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince.


Kdy to musíte řešit

Jakmile jste se přihlásil/a k pobytu v obci, zjistěte pravidla ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu.


Co k tomu potřebujete

Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.


Kde a jak to máte řešit

Na úřadu obce, ve které jste se přihlásil/a k pobytu.

Řešit to můžete:

  • osobně
  • písemně

V místě mého předchozího pobytu se nezapomeňte z povinnosti platit poplatek odhlásit.


Kolik budete platit

Konkrétní částku zjistíte z vyhlášky obce nebo na obecním úřadu.

Termín, do kdy má být poplatek zaplacen, je stanoven ve vyhlášce obce, někdy může být stanoveno i placení ve splátkách.

Ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu zjistíte, zda se na vás nevztahuje osvobození nebo úleva od místního poplatku.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe