Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Oznámení změny České správě sociálního zabezpečení

Popis služby


Týká se vás to, pokud

  • pobíráte důchod a změnili jste trvalý pobyt.

Kdy to musíte řešit

Do 8 kalendářních dnů od změny trvalého pobytu.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to máte řešit

Na České správě sociálního zabezpečení některým z těchto způsobů:

  • napíšete dopis, kde uvedete, že nahlašujete změnu trvalého pobytu, novou adresu trvalého pobytu a svoje rodné číslo, vlastnoručně podepíšete a odešlete na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5;
  • vyplníte formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení a vlastnoručně podepsaný odešlete na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5;
  • vyplníte formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení nebo napíšete dopis, kde uvedete, že nahlašujete změnu trvalého pobytu, novou adresu trvalého pobytu a svoje rodné číslo, podepíšete uznávaným elektronickým podpisem a odešlete na adresu: posta@cssz.cz;
  • vyplníte formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení nebo napíšete dopis, kde uvedete, že nahlašujete změnu trvalého pobytu, novou adresu trvalého pobytu, svoje rodné číslo a odešlete přes datovou schránku.

Pokud oznamujete změnu své adresy jako zákonný zástupce, opatrovník, zvláštní příjemce důchodu nebo jiná oprávněná osoba, musíte uvést i rodné číslo, příjmení a jméno důchodce, kterého zastupujete.

Další informace naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/povinnosti-obcanu-v-duchodovem-pojisteni

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3