Změna trvalého pobytu

můžete
Zpět na osu

Oznámení změny České správě sociálního zabezpečení

Popis služby


Týká se vás to, pokud:

pobíráte důchod a změnil/a jste trvalý pobyt.


Kdy to musíte řešit

Do 8 dnů od změny trvalého pobytu.


Co k tomu potřebujete

Formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení (jedná se pouze o doporučený formulář, změnu je možné ohlásit i jiným způsobem).


Kde a jak to máte řešit

Na České správě sociálního zabezpečení některým z těchto způsobů:

  • napíšete dopis, kde uvedete, že nahlašujete změnu trvalého pobytu, novou adresu trvalého pobytu a svoje rodné číslo, a pak vlastnoručně podepíšete a odešlete na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5;
  • vyplníte formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení a vlastnoručně podepsaný odešlete na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5;
  • vyplníte formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení nebo napíšete dopis, kde uvedete, že nahlašujete změnu trvalého pobytu, novou adresu trvalého pobytu a svoje rodné číslo, a pak podepíšete uznávaným elektronickým podpisem a odešlete na adresu: posta@cssz.cz;
  • vyplníte formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení nebo napíšete dopis, kde uvedete, že nahlašujete změnu trvalého pobytu, novou adresu trvalého pobytu, svoje rodné číslo, a pak odešlete přes datovou schránku.

Pokud oznamujete změnu své adresy jako zákonný zástupce, opatrovník, zvláštní příjemce důchodu nebo jiná oprávněná osoba, musíte uvést i rodné číslo, příjmení a jméno důchodce.

Další informace naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/povinnosti-obcanu-v-duchodovem-pojisteni

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe