Onemocnění

Jsem zaměstnanec

Záznam o úrazu

Popis služby


Pokud vaše pracovní neschopnost vznikla následkem úrazu, je třeba doložit Okresní správě sociálního zabezpečení záznam o úrazu, v němž se uvádí, za jakých okolností k úrazu došlo.

V případě, že k úrazu došlo:

  • zaviněnou účastí na rvačce, následkem opilosti, zneužitím omamných prostředků nebo psychotropních látek, při páchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku – bude výše nemocenské za kalendářní den snížena o 50 %;
  • tak, že jste si ho přivodili úmyslně, nemocenské vám nenáleží vůbec.

Týká se vás to, pokud

  • vás lékař uznal dočasně práce neschopnými v důsledku úrazu.

Kdy to musíte řešit

Záznam o úrazu je potřeba odevzdat neprodleně, aby mohlo být včas vyplaceno nemocenské.

Jakýkoliv pracovní úraz musíte hned nahlásit svému vedoucímu, pokud to váš zdravotní stav umožňuje. Potřebné dokumenty s vámi vyplní a příslušným úřadům předá váš zaměstnavatel.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to řešit

Elektronicky

Formulář najdete na ePortálu ČSSZ, kde ho můžete vyplnit a odeslat s uznávaným elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.

Pokud se do ePortálu přihlásíte, údaje registrované o vaší osobě budou po otevření tohoto formuláře vyplněny automaticky.

Osobně nebo poštou

Formulář si vyplníte na ePortálu ČSSZ a následně ho vytisknete a odešlete poštou nebo podáte osobně přímo na příslušné pobočce OSSZ podle sídla vašeho zaměstnavatele. Seznam OSSZ i s kontakty najdete na stránkách ČSSZ.

Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3