Prevence onemocnění

Podívejte se, jak můžete onemocnění předcházet.

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky u lékaře významně přispívají k včasnému odhalení mnoha nemocí a díky tomu lze předejít řadě závažných komplikací. U dětí zároveň pediatr sleduje jejich vývoj. Každý dospělý má nárok jednou za dva roky na prohlídku u praktického lékaře, až dvakrát ročně u zubaře a ženy by ještě měly jednou ročně navštěvovat svého gynekologa.

Screening

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění. 

Výživa zdravé populace

Sestavovat si správně svůj jídelníček není obtížné. Je potřeba respektovat tři jednoduchá pravidla (pestrost, pravidelnost a přiměřenost) a mít povědomí o základních funkcích jednotlivých živin a principech fungování našeho těla. Pro cenné vitaminy a minerální látky nemusíte chodit daleko: najdete je i v sezónních potravinách, které se pěstují v našich zeměpisných šířkách.

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

Každý by se měl orientovat v tom, co jsou léky, zdravotnické prostředky a doplňky stravy, kde a jak je může získat a jak fungují recepty na léky a poukazy na zdravotnické prostředky.

Očkování

Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření v boji proti infekčním onemocněním. Je napodobením přirozené infekce, kdy se tvoří ochranné protilátky. Pokud je očkováním chráněna většina jedinců v populaci, vzniká kolektivní imunita. Děti jsou zdarma povinně očkovány proti devíti nemocem, hrazeny jsou i další vakcíny dětem a rizikovým skupinám dospělých.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3