ÚvodŽivotní událostiOnemocněníJak to chodí v nemocnici? Jaká máte práva povinnosti?

Jak to chodí v nemocnici? Jaká máte práva povinnosti?

Podívejte se, co si sbalit s sebou do nemocnice a co naopak nebrat, jak vypadá příjem pacienta, jaká máte práva a povinnosti a další užitečné informace.

Nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Ve většině případů je pacient přijímán na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ambulantního specialisty. Je třeba také vědět, co si s sebou do nemocnice vzít, jaké jsou vaše povinnosti při pobytu v nemocnici a co můžete dělat v případě hospitalizace dítěte. 

Práva pacienta

Při poskytování zdravotních služeb mají pacienti řadu práv, na která se mohou odvolat v případě nespokojenosti. Patří k nim například právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace, právo na podání stížnosti, právo na druhý názor, právo na učinění dříve vysloveného přání, právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb a mnoho dalších.

Oddělení podpory práv pacientů

Oddělení podpory práv pacientů působí na Ministerstvu zdravotnictví ČR a věnuje se systémovému zapojení pacientů do řízení a procesů ve zdravotnictví. Zaměřuje se primárně na podporu a spolupráci s pacientskými organizacemi jako legitimními zástupci pacientů. 

Průvodce zdravotním systémem

V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěni všichni občané České republiky. Zdravotní pojišťovny, které zdravotní pojištění spravují, musí svým pojištěncům kromě jiného zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, jež vychází z nařízení vlády. Kromě práv mají pojištěnci také povinnosti. Získáte návod na používání zdravotní péče. Zjistíte také, jakou roli plní pacientské organizace, odborné a profesní společnosti lékařů a dalších zdravotníků, ministerstvo zdravotnictví a jeho instituce či jak se nakládá se zdravotní dokumentací. 

Legislativa a užitečné dokumenty

Když pacient nastoupí do nemocnice, musí podepsat řadu dokumentů. Patří k nim zejména „Prohlášení spojené s hospitalizací“ a „Informovaný souhlas pacienta s hospitalizací“. Co vše obsahují a jejich vzory si můžete prohlédnout v následujících článcích. Seznámíte se i s legislativou, která se vztahuje k oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3