Pracovní úraz OSVČ

Přehled povinností, které se vás týkají v případě pracovního úrazu.

V případě vzniku pracovního úrazu byste neměli zapomínat na tyto povinnosti:

  • zachovat stav pracoviště na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
  • zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu,
  • zapsat úraz do knihy úrazů,
  • ohlásit vznik závažného a smrtelného pracovního úrazu bez zbytečného odkladu stanoveným orgánům a institucím,
  • vyhotovit záznam o úrazu,
  • zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,
  • přijmout a provést nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování pracovního úrazu.

Více informací a potřebné formuláře pak naleznete na stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3