Narození dítěte

můžete
před porodem
Zpět na osu

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Popis služby


Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je dávka vyplácená z nemocenského pojištění, která se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni vašeho převedení na jinou práci a průměru vašich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Vyplácí se za kalendářní dny, kdy jste byla převedena bez vlastního zavinění na méně placenou práci.


Týká se vás to, pokud

  • jste těhotná žena a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, je těhotným ženám podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jste těhotná žena a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje vaše těhotenství,
  • jste zaměstnankyně a byla jste převedena v období do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, je matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jste zaměstnankyně a byla jste převedena v období do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje vaše zdraví nebo mateřství,
  • jste zaměstnankyně, která kojí, a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, je kojícím ženám podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jste zaměstnankyně, která kojí, a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje vaše zdraví nebo schopnost kojení.

Netýká se vás to, pokud práci vykonáváte na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nebo pokud je vaše zaměstnání malého rozsahu.


Kdy službu řešit

Jakmile vás zaměstnavatel převede na jinou práci, za kterou bez vlastního zavinění dostáváte menší výdělek.


Co k tomu potřebujete

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Kde a jak službu řešit

Gynekolog vám v Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství potvrdí: předpokládaný den porodu.

Pokud práce, kterou vykonáváte, ohrožuje vaše těhotenství nebo mateřství, doplní tuto informaci do žádosti ošetřující lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Vyplněnou žádost předáte zaměstnavateli.

Pokud vykonáváte práci, kterou mají těhotné ženy a kojící matky zakázanou, zaměstnavatel to v žádosti vyplní a zašle žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.


Kolik budete dostávat

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení a průměrem jejich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Dávku budete dostávat za kalendářní dny, kdy jste bez vlastního zavinění dosáhla nižších výdělků z důvodu ohrožení těhotenství, nejdéle do začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Pokud vám bude vyplácena z důvodu ohrožení mateřství, budete dávku dostávat nejdéle do konce 9. měsíce po porodu.

Pokud vám bude vyplácena z důvodu ohrožení kojení, budete dávku dostávat po dobu kojení.

Jakmile Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) obdrží všechny doklady stanovené pro nárok na výplatu dávky, vyplatí vám dávku do konce dalšího měsíce. (Př. Dokumenty jsou odevzdány na OSSS 4. září 2019, dávka vám bude vyplacena do konce října 2019.)

Podrobné informace o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe