Narození dítěte

můžete
před porodem
Zpět na osu

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Popis služby


Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je dávka vyplácená z nemocenského pojištění. Je poskytovaná ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) převedeny na jinou práci a v souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich započitatelného příjmu. Pokud by došlo k poklesu příjmu pouze z důvodu zkrácení pracovní doby, vyrovnávací příspěvek nedostanete.


Týká se vás to, pokud

  • jste těhotná žena a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, je těhotným ženám podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jste těhotná žena a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje vaše těhotenství,
  • jste zaměstnankyně a byla jste převedena v období do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, je matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jste zaměstnankyně a byla jste převedena v období do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje vaše zdraví nebo mateřství,
  • jste zaměstnankyně, která kojí, a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, je kojícím ženám podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jste zaměstnankyně, která kojí, a byla jste převedena na jinou práci, protože práce, kterou jste předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje vaše zdraví nebo schopnost kojení.

Netýká se vás to, pokud práci vykonáváte na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nebo pokud je vaše zaměstnání malého rozsahu.


Kdy službu řešit

Jakmile vás zaměstnavatel převede na jinou práci, za kterou bez vlastního zavinění dostáváte nižší plat.


Co k tomu potřebujete

Formulář si můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek České správy sociálního zabezpečení, nebo je k dispozici na pobočkách Okresní správy sociálního zabezpečení.


Kde a jak službu řešit

Gynekolog vám v Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství potvrdí předpokládaný den porodu.

Pokud práce, kterou vykonáváte, ohrožuje vaše těhotenství nebo mateřství, doplní tuto informaci do žádosti ošetřující lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Vyplněnou žádost předáte zaměstnavateli.

Pokud vykonáváte práci, kterou mají těhotné ženy a kojící matky zakázanou, zaměstnavatel to v žádosti vyplní a zašle žádost příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.


Kolik budete dostávat

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení a průměrem vašich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Dávku budete dostávat za kalendářní dny, kdy jste bez vlastního zavinění dosáhla nižších výdělků z důvodu ohrožení těhotenství, nejdéle do začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Po porodu se vyrovnávací příspěvek vyplácí nejdéle do konce 9. měsíce.

Pokud vám bude vyplácena z důvodu ohrožení kojení, budete dávku dostávat po dobu kojení.

Jakmile okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) obdrží všechny doklady stanovené pro nárok na výplatu dávky, vyplatí vám dávku do konce dalšího měsíce.

Dokumenty jsou odevzdány na OSSZ 4. září 2022, dávka vám bude vyplacena do konce října 2022.

Podrobné informace o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3