Narození dítěte

musíte
po porodu
Zpět na osu

Výběr jména dítěte a rodný list

Popis služby


Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka. V rodném listě má každý zapsané:

 • jméno a příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo,
 • údaje o rodičích.

Týká se vás to, pokud:

 • jste rodič dítěte.

Kdy službu musíte řešit

Jméno dítěte vyberete ideálně před porodem, aby se nezdržel zápis narození dítěte do matriky.


Co k tomu potřebujete

Vyberete jméno dítěte (ideálně před porodem).

Pozn.: Vybírat můžete ze jmen, která existují. Pokud mají na matrice pochybnosti, že jméno existuje, musíte si nechat vypracovat znalecký posudek. Bližší informace vám k tomu dají na kterékoli matrice. V České republice jsou tito soudní znalci v oboru jména a příjmení: CSc., Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Pokud chcete vietnamské jméno, obrátíte se na PhDr. Lucii Hlavatou, Ph.D. Na mongolská jména se specializuje Bc. Mgr. Sainbayar Boloroo.

Předkládáte:

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte
 • doklad totožnosti s fotografií (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • rodný list matky i otce (vyžadují na matrice pouze ve výjimečných případech)

Pokud jste jako rodiče manželé, předkládáte navíc:

 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte (pokud není jasné z oddacího listu, např. u cizinců)

Pokud nejste jako rodiče manželé, předkládáte navíc:

 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (pokud nemůžete souhlasné prohlášení o určení otcovství doložit, poradíte se na matrice, jak máte postupovat)

Pokud jste rozvedená, předkládáte navíc:

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Pokud jste ovdovělá, předkládáte navíc:

 • úmrtní list manžela

Pokud porod proběhl mimo porodnici, musíte doložit jako důkaz, že jste dítě skutečně porodila, zejména:

 • těhotenský průkaz
 • zprávu asistentky u porodu
 • hlášení o narození dítěte od pediatra
 • nebo výpovědi svědků

Pokud dokládáte souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, je příjmení dítěte jeho povinnou náležitostí a samostatné prohlášení o příjmení dítěte už dokládat nemusíte.


Kde a jak službu řešit

Vystavení

Všechny potřebné doklady donesete:

 • do porodnice (porodnice nahlásí narození dítěte matrice)
 • nebo na matriku podle místa narození dítěte, pokud se dítě narodilo mimo porodnici

Na vystavení rodného listu má matrika 30 dní, ale pravděpodobně si ho budete moci vyzvednout i dřív.

Vyzvednutí

Podle toho, jak se domluvíte s matrikou, si můžete rodný list po vystavení:

 • vyzvednout osobně na matrice podle místa narození dítěte, kde musíte prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, např. cestovním pasem (jako důkaz, že jste skutečně rodič dítěte),
 • nebo ho dostanete poštou do vlastních rukou.
Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe