Narození dítěte

musíte
po porodu
Zpět na osu

Výběr jména dítěte a rodný list

Popis služby


Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka. V rodném listě má každý zapsané:

  • jméno a příjmení,
  • datum a místo narození,
  • rodné číslo,
  • údaje o rodičích.

Týká se vás to, pokud

  • jste rodiče dítěte.

Kdy službu musíte řešit

Jméno dítěte vyberete ideálně před porodem, aby se nezdržel zápis narození dítěte do matriky.


Co k tomu potřebujete

Vybírat můžete ze jmen, která existují. Pokud mají na matrice pochybnosti, že jméno existuje, musíte si nechat vypracovat znalecký posudek. Bližší informace vám k tomu dají na kterékoli matrice. V České republice jsou tito soudní znalci v oboru jména a příjmení: CSc., Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Pokud chcete vietnamské jméno, obrátíte se na PhDr. Lucii Hlavatou, Ph.D. Na mongolská jména se specializuje Bc. Mgr. Sainbayar Boloroo.


Kde a jak službu řešit

Vystavení:

Všechny potřebné doklady donesete:

  • do porodnice (porodnice nahlásí narození dítěte matrice),
  • nebo na matriku podle místa narození dítěte, pokud se dítě narodilo mimo porodnici.

Na vystavení rodného listu má matrika 30 dní, ale pravděpodobně si ho budete moci vyzvednout i dřív.

Vyzvednutí:

Podle toho, jak se domluvíte s matrikou, si můžete rodný list po vystavení:

  • vyzvednout osobně na matrice podle místa narození dítěte, kde musíte prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, např. cestovním pasem (jako důkaz, že jste skutečně rodič dítěte),
  • nebo ho dostanete poštou do vlastních rukou.
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3