ÚvodŽivotní událostiNarození dítěteUmělé přerušení těhotenství

Umělé přerušení těhotenství

Podívejte se, jaké podmínky platí v Česku pro umělé přerušení těhotenství (interrupci).

Pokud si přejete uměle přerušit těhotenství do 12. týdne, musíte splňovat následující podmínky:

  • podat písemnou žádost o přerušení těhotenství u svého gynekologa, případně u gynekologa ve zdravotnickém zařízení příslušném podle místa vašeho trvalého pobytu, místa pracoviště nebo školy,
  • přerušení těhotenství nebrání zdravotní důvody.

Pokud je vám méně než 16 let, budete potřebovat také souhlas vašeho zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka, apod.).

Až do začátku výkonu umělého přerušení těhotenství máte čas na rozmyšlenou, můžete vzít svou žádost nebo souhlas zpět a umělé přerušení těhotenství nepodstoupit.

Za zdravotní důvody, pro které není možné na vaši žádost uměle přerušit těhotenství (kontraindikace), se považují:

  • zdravotní stav, kterým se podstatně zvyšuje zdravotní riziko spojené s umělým přerušením těhotenství, zejména zánětlivá onemocnění,
  • v minulosti jste již podstoupila umělé přerušení těhotenství a od té doby ještě neuplynulo šest měsíců, s výjimkou případů, kdy
  • jste alespoň dvakrát rodila, nebo
  • jste dovršila 35 let věku, nebo
  • je důvodné podezření, že jste otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která vůči vám byla spáchána.

Pokud jste ve věku od 16 do 18 let, bude zdravotnické zařízení, ve kterém jste podstoupila umělé přerušení těhotenství, informovat vašeho zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka, apod.) o provedení zákroku. 

Pokud jste těhotná déle než 12 týdnů, je možné uměle přerušit těhotenství pouze s vaším souhlasem nebo na vaši žádost, a to v případě, že: 

  • je těhotenstvím ohrožen váš život nebo zdraví, nebo 
  • je ohrožen zdravý vývoj plodu, nebo 
  • vývoj plodu je geneticky vadný (v takovém případě je možné uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení 24. týdne těhotenství).

Pokud je vám méně než 16 let, budete potřebovat také souhlas vašeho zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka, apod.).

Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody pro umělé přerušení těhotenství, je uveden v příloze vyhlášky č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství. 

Cena za umělé přerušení těhotenství se liší podle zařízení, ve kterém zákrok podstoupíte, a také podle stáří plodu. Většinou se ceny pohybují v rozmezí od 3 500 Kč do 5 000 Kč. Pokud jsou k umělému přerušení těhotenství medicínské důvody (např. těhotenství ohrožuje vaše zdraví nebo život, vývoj plodu je geneticky vadný apod.), za provedení interrupce nic neplatíte.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3