Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Přídavek na dítě

Popis služby


Přídavek na dítě je základní, dlouhodobá dávka nezaopatřeného dítěte, kterou stát vyplácí osobě, která o dítě pečuje, aby pomohl krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.


Týká se vás to, pokud:

 • jste jeden z rodičů nezletilého dítěte, vaše rodinné příjmy jsou pod hranicí 2,7 násobku životního minima a máte trvalý pobyt na území ČR
 • jste osobou, která má dítě v přímém zaopatření (pečuje o nezaopatřené dítě), vaše rodinné příjmy jsou pod hranicí 2,7 násobku životního minima a máte trvalý pobyt na území ČR

To, jestli máte nárok na dávku, si můžete orientačně zjistit na stránkách sociálního poradce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklad:

Životní minimum rodiny o dvou dospělých a jednom dítěti ve věku do 6 let je 7 710 Kč.

7 710 x 2,7 = 20 718

Pokud má tato rodina rodinné příjmy nižší než 20 718 Kč, má nárok na přídavek na dítě.


Kdy službu řešit

O přídavek na dítě můžete zažádat ode dne narození dítěte.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou žádost o přídavek na dítě
 • vyplněný doklad o výši čtvrtletního příjmu za každého člena rodiny; příjmy rodiny jsou i alimenty (výživné), které dostává dítě
 • občanský průkaz všech uvedených členů rodiny (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list)
 • u dětí do 15 let rodný list

Pokud jste převzali dítě do péče, musíte doložit rozhodnutí soudu.

Pokud je některý z uvedených členů rodiny nezaopatřená osoba starší 15 let, musíte doložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu, pokud studuje
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, pokud se jí to týká
 • potvrzení o zdravotním stavu
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pokud se jí to týká
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud se jí to týká

Kde a jak službu řešit

Na krajské pobočce Úřadu práce ČR, pod kterou patříte podle místa trvalého pobytu.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručíte osobně
 • doručíte na podatelnu
 • zašlete poštou
 • zašlete prostřednictvím datové schránky
 • podáte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

Vyplnění žádosti je poměrně složité, proto je dobré, když se osobně u přepážky nebo telefonicky na infolince Úřadu práce ČR ujistíte, že máte vše v pořádku.


Kolik budete dostávat

Na základě doložené žádosti a všech dokumentů vám Úřad práce ČR do 30 dní sdělí:

 • poštou
 • nebo prostřednictvím datové schránky,

zda máte na dávku nárok a v jaké výši.

Výše dávky se určuje podle věku dítěte.

Na aktuální výši měsíčních dávek se můžete podívat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dávku budete jednou za měsíc dostávat:

 • na účet
 • nebo poštovní poukázkou.

Vyplácena vám bude od následujícího měsíce poté, co vám ji na Úřadu práce ČR schválí. Aby vám nárok nezanikl, musíte pravidelně dokládat výši čtvrtletních příjmů rodiny každé kalendářní čtvrtletí.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe