Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Porodné

Popis služby


Porodné je jednorázová dávka, na kterou má nárok žena, která porodila své první a druhé živě narozené dítě. Dávku můžete použít třeba na hrazení nákladů spojených s narozením dítěte (nákup kočárku, plen, jídla atp. k zajištění základních potřeb dítěte).

Nemusíte zpětně dokládat, na co konkrétně jste částku použili. Více se dozvíte na webových stránkách Úřadu práce ČR.


Týká se vás to, pokud

 • jste matka prvního nebo druhého novorozeného dítěte s trvalým pobytem na území ČR, a příjmy rodiny nepřevyšují 2,7 násobek životního minima rodiny,
 • jste otec dítěte, jehož matka splňovala podmínky pro dávku porodného, ale zemřela,
 • jste osoba, která převzala do trvalé péče dítě do 1 roku věku, a toto dítě je prvním nebo druhým dítětem v rodině.

Jestli máte na dávku nárok, si můžete orientačně zjistit na webových stránkách Sociálního poradce.

Příklad:

Životní minimum rodiny o dvou dospělých a jednom dítěti ve věku do 6 let je 10 990 Kč.

10 990 x 2,7 = 29 673 Kč

Pokud má tato rodina rodinné příjmy nižší než 29 673 Kč, má nárok na porodné na první dítě ve výši 13 000 Kč.


Kdy službu řešit

Zažádat můžete nejdříve v den porodu dítěte, nebo v den převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů a nejpozději rok od narození dítěte.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou Žádost o porodné,
 • vyplněný Doklad o výši čtvrtletního příjmu za každého člena rodiny. Příjmy rodiny jsou i alimenty (výživné), které dostává dítě. K žádosti o porodné se dokládají rozhodné příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Například narodilo-li se dítě v březnu 2021, dokládají se příjmy za říjen, listopad, prosinec 2020 (4. čtvrtletí 2020),
 • občanský průkaz všech uvedených členů rodiny (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list),
 • rodný list u dětí do 15 let.

Pokud jste převzali dítě do péče, musíte doložit také rozhodnutí soudu.

Pokud je některý z uvedených členů rodiny nezaopatřená osoba starší 15 let, musíte doložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu, pokud studuje,
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, pokud se jí to týká,
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte,
 • potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pokud se ho to týká,
 • potvrzení o vedení nezaopatřeného dítěte v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud se ho to týká.

Kde a jak službu řešit

Na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa vašeho skutečného bydliště.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručíte na úřad osobně,
 • zašlete poštou,
 • zašlete přes datovou schránku,
 • doručíte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem,
 • doručíte prostřednictvím webových stránek MPSV.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra ÚP ČR (800 77 99 00). 


Kolik dostanete

Na základě doložené žádosti a splnění zákonných podmínek Úřad práce ČR do 30 dní rozhodne o nároku na dávku. Vyrozumění o nároku vám přijde poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Výše dávky je určena pevnou částkou:

 • první dítě 13 000 Kč,
 • druhé dítě 10 000 Kč,
 • dvojčata a vícerčata v součtu 23 000 Kč. Musíte podat dvě žádosti na první a druhé narozené dítě,
 • dvojčata a vícerčata v rodině, kde už jedno dítě je, 10 000 Kč (musíte podat žádost na druhé dítě v rodině, tedy na první z narozených dvojčat).

Dávku dostanete jednorázově na účet, nebo poštovní poukázkou, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Úřad práce ČR dávku přiznal.

Pokud vám úřad přiznal dávku v únoru, vyplacena vám bude nejpozději do konce března.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3