Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Porodné

Popis služby


Porodné je jednorázová dávka, kterou vám stát vyplatí pouze na první a druhé narozené dítě.

Dávku můžete použít třeba na hrazení nákladů spojených s narozením dítěte (nákup kočárku, plen, jídla atp. k zajištění základních potřeb dítěte).

Nemusíte zpětně dokládat, na co konkrétně jste částku použili.


Týká se vás to, pokud:

 • jste matka prvního nebo druhého novorozeného dítěte, která má rodinné příjmy pod hranicí 2,7 násobku životního minima a trvalý pobyt na území ČR
 • jste otec dítěte, jehož matka splňovala podmínky pro dávku porodného, ale zemřela
 • jste osoba, která převzala do trvalé péče dítě do 1 roku věku, a toto dítě je prvním nebo druhým dítětem v rodině

To, jestli máte nárok na dávku, si můžete orientačně zjistit na stránkách sociálního poradce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklad:

Životní minimum rodiny o dvou dospělých a jednom dítěti ve věku do 6 let je 7 710 Kč.

7 710 x 2,7 = 20 718

Pokud má tato rodina rodinné příjmy nižší než 20 718 Kč, má nárok na porodné na první dítě ve výši 13 000 Kč.


Kdy službu řešit

Zažádat můžete nejpozději rok od narození dítěte.


Co k tomu potřebujete

 • Vyplněnou žádost o porodné
 • Vyplněný doklad o výši čtvrtletního příjmu za každého člena rodiny. Příjmy rodiny jsou i alimenty (výživné), které dostává dítě. K žádosti o porodné se dokládají rozhodné příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Například narodilo-li se dítě v březnu 2019, dokládají se příjmy za říjen, listopad prosinec 2018 (4. čtvrtletí 2018).
 • Občanský průkaz všech uvedených členů rodiny (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list).
 • U dětí do 15 let rodný list.

Pokud jste převzali dítě do péče, musíte doložit rozhodnutí soudu.

Pokud je některý z uvedených členů rodiny nezaopatřená osoba starší 15 let, musíte doložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu, pokud studuje
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, pokud se jí to týká
 • potvrzení o zdravotním stavu
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pokud se jí to týká
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud se jí to týká

Kde a jak službu řešit

Na krajské pobočce Úřadu práce ČR, pod kterou patříte podle místa trvalého pobytu.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručíte osobně
 • doručíte na podatelnu
 • zašlete poštou
 • zašlete přes datovou schránku
 • doručíte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

Vyplnění žádosti je poměrně složité, proto je dobré, když se osobně u přepážky nebo telefonicky na infolince Úřadu práce ČR ujistíte, že máte vše v pořádku.


Kolik dostanete

Na základě doložené žádosti a všech dokumentů vám Úřad práce ČR do 30 dní sdělí:

 • poštou
 • nebo prostřednictvím datové schránky

zda máte na dávku nárok.

Výše dávky je určena pevnou částkou:

 • první dítě 13 000 Kč;
 • druhé dítě 10 000 Kč;
 • dvojčata a vícerčata v součtu 23 000 Kč. Musíte podat dvě žádosti na první a druhé narozené dítě;
 • dvojčata a vícerčata v rodině, kde už jedno dítě je, 10 000 Kč (musíte podat žádost na druhé dítě v rodině, tedy na první z narozených dvojčat).

Dávku dostanete jednorázově:

 • na účet
 • nebo poštovní poukázkou,

a to nejpozději do konce následujícího měsíce ode dne, kdy vám ji Úřad práce ČR schválil.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe