Narození dítěte

musíte
po porodu
Zpět na osu

Nahlášení dítěte zdravotní pojišťovně

Popis služby


Týká se vás to, pokud:

  • jste zákonný zástupce dítěte
  • jste opatrovník dítěte
  • jste poručník dítěte

Kdy službu řešit

Do 8 dnů od narození dítěte.


Co k tomu potřebujete

Většinou pojišťovna požaduje doložit:

  • rodný list dítěte nebo doklad z matriky o přidělení rodného čísla.

Konkrétní informace najdete na webových stránkách zdravotní pojišťovny, ke které dítě přihlašujete.


Kde a jak službu řešit

Na pobočce zdravotní pojišťovny matky. Pokud žádnou zdravotní pojišťovnu matka nemá (protože je cizinka, která nemá v ČR trvalý pobyt a není v ČR zaměstnaná), přihlásíte dítě ke zdravotní pojišťovně otce.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe