Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)

Popis služby


Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) je dávka poskytovaná z nemocenského pojištění, která vám nahrazuje mzdu během 14 dnů, ve kterých pečujete o svoje novorozené dítě nebo o dítě, které jste převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.


Týká se vás to, pokud

  • jste otec, který pečuje o dítě, a jste přihlášen zaměstnavatelem k nemocenskému pojištění,
  • pečujete o dítě mladší 7 let, které jste převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a jste přihlášen zaměstnavatelem k nemocenskému pojištění.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte být přihlášen k nemocenskému pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně před nástupem na otcovskou (např. pokud chcete nastoupit na otcovskou v říjnu, musíte být přihlášen k nemocenskému pojištění bez přerušení od července téhož roku).


Kdy službu řešit

Nástup na otcovskou si můžete zvolit kdykoliv v průběhu 6 týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Otcovskou začnete řešit podle toho, kdy na ni chcete nastoupit.


Co k tomu potřebujete

  • Žádost o dávku otcovské poporodní péče,
  • pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu (pokud jde o dítě mladší 7 let převzaté do péče),
  • doklad prokazující otcovství, např. rodný list dítěte (pokud se dítě narodilo v zahraničí).

Kde a jak službu řešit

Pokud jste zaměstnanci, požádáte svého zaměstnavatele o čtrnáctidenní rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět.

Stáhnete si žádost o dávku otcovské poporodní péče nebo si ji vyzvednete na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Vyplníte první stranu žádosti.

Pokud jste zaměstnanci, předáte žádost svému zaměstnavateli (zaměstnavatel po uplynutí čtrnáctidenní otcovské vyplní druhou stranu a odešle žádost s potřebnými doklady příslušné OSSZ).

Pokud jste OSVČ nebo zahraniční zaměstnanci, předáte vyplněnou žádost po uplynutí čtrnáctidenní rodičovské dovolené přímo OSSZ, u které jste evidováni.


Kolik dostanete

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Orientační výši si můžete zjistit pomocí kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobné informace o dávce otcovské poporodní péče na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3