Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)

Popis služby


Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) je dávka poskytovaná z nemocenského pojištění, která vám nahrazuje mzdu během jednoho týdne.


Týká se vás to, pokud:

  • jste otec, který pečuje o dítě, a jste přihlášen zaměstnavatelem k nemocenskému pojištění
  • jste osoba (muž nebo žena), která pečuje o dítě (mladší 7 let), které převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a jste přihlášena zaměstnavatelem k nemocenskému pojištění

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte splnit ještě jednu podmínku. Musíte být přihlášena k nemocenskému pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně před nástupem na otcovskou. (Př. Pokud chcete nastoupit na otcovskou v říjnu 2019, musíte být přihlášena k nemocenskému pojištění bez přerušení od července 2019.)


Kdy službu řešit

Nástup na otcovskou si můžete zvolit kdykoliv v průběhu 6 týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Otcovskou začnete řešit s ohledem na to, kdy na ni chcete nastoupit.


Co k tomu potřebujete

Pokud jste otec dítěte, potřebujete tiskopis Žádost o dávku otcovské poporodní péče

Pokud jde o dítě převzaté do péče mladší 7 let, musíte k žádosti doložit doklad, který převzetí prokazuje (pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu).

Pokud se dítě narodilo v zahraničí, musíte k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte).


Kde a jak službu řešit

Pokud jste zaměstnanec, požádáte svého zaměstnavatele o 7-denní rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět.

Stáhnete si žádost o dávku otcovské poporodní péče nebo si ji vyzvednete na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Vyplníte první stranu žádosti.

Pokud jste zaměstnanec, předáte žádost svému zaměstnavateli (zaměstnavatel po uplynutí 7-denní otcovské vyplní druhou stranu a odešle žádost s potřebnými doklady příslušné OSSZ).

Pokud jste OSVČ nebo zahraniční zaměstnanec, předáte vyplněnou žádost po uplynutí 7-denní rodičovské dovolené přímo OSSZ, u které jste evidován/a.


Kolik dostanete

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Orientační výši si můžete zjistit pomocí kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobné informace o dávce otcovské poporodní péče na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe