Invalidní důchod

Zpět na osu

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Popis služby


Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“) mohou získat držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. Vlastnictví vozidla není podmínkou pro získání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením lze označit vozidlo pouze v případě, že vozidlo řídí nebo je ve vozidle přepravovaná osoba, která je držitelem výše uvedeného průkazu. Platnost parkovacího průkazu je stejná jako platnost vašeho průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Týká se vás to, pokud

 • jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • vlastníte vozidlo, nebo jste nějakým vozidlem převáženi.

Pokud jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, na parkovací průkaz nemáte nárok. Úřad vám po předložení řidičského průkazu vydá Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou – modrý čtverec se symbolem přeškrtnutého ucha, kterým můžete označit svoje vozidlo.


Co je to parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je modrá kartička se symbolem vozíčkáře, která vás opravňuje k využívání jeho výhod, které si můžete přečíst zde. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením platí i v ostatních zemích Evropské unie, ale jeho výhody se mohou v jednotlivých zemích lišit. Proto je důležité si konkrétní možnosti použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením v zahraničí předem ověřit.

Pokud řídíte nebo jste převáženi vozidlem označeným vaším parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, měli byste mít u sebe také svůj průkaz ZTP nebo ZTP/P pro případ kontroly.


Kdy to máte řešit

Ve chvíli, kdy máte vydaný průkaz ZTP nebo ZTP/P a chcete využívat i výhod parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.


Co k tomu potřebujete

 • platný průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • jednu průkazovou fotografii,
 • rozhodnutí Úřadu Práce ČR o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením s označením ZTP nebo ZTP/P nebo protokol o převzetí tohoto průkazu,
 • původní parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, pokud vám byl už dříve vydaný.

Pokud vyřizujete parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením nezletilému dítěti, předkládáte navíc:

 • doklad totožnosti dítěte, popřípadě jeho rodný list. 

Pokud vyřizujete parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením osobě s omezenou svéprávností, předkládáte navíc:

 • listinu opatrovníka vydanou příslušným soudem.

Kde a jak to řešit

Žádost podáváte osobně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hl. města Prahy, popřípadě úřadu městské části hlavního města Prahy, vždy podle místa vašeho trvalého bydliště. Parkovací průkaz většinou vydávají sociální odbory výše uvedených úřadů a vyřídíte jej zpravidla na počkání.

Pokud se nemůžete pro průkaz dostavit osobně například proto, že vstup na úřad není bezbariérový, zkuste na úřad zavolat a domluvit se na individuálním řešení. 


Výhody parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením musíte mít viditelně umístěný ve vozidle tak, aby při pohledu zvenku bylo možné ověřit jeho platnost. Nejčastěji bývá umístěn za čelním sklem vozidla. 

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vám v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, umožňuje vjezd nebo parkování i v místech, kde to není běžně dovoleno:

 • vjezd tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezená dodatkovými tabulkami „JEN ZASOBOVÁNÍ“, „MIMO ZASOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“,
 • vjezd do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

 Výhodami parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením je:

 • možnost parkování na místech určených pro invalidy,
 • osvobození od dálničního poplatku při vjezdu na dálnici na území ČR,
 • držiteli parkovacího průkazu, který je zároveň vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla může být zřízeno vyhrazené parkovací stání u místa jeho bydliště v režimu zvláštního užívání místní komunikace.

Chybně zaparkované vozidlo s parkovacím průkazem nesmí dostat „botičku“, ovšem odtaženo při porušení parkovacích předpisů být může.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3