Invalidní důchod

Zpět na osu

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku

Popis služby


Televizní a rozhlasové poplatky slouží k financování veřejnoprávních médií (Český rozhlas a Česká televize) a platí ho všechny domácnosti, které vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač. Osoby s vážným zdravotním postižením zraku nebo sluchu mohou být od poplatku osvobozeny. Pokud však s nimi žije ve společné domácnosti alespoň 1 osoba, která podmínky osvobození nesplňuje, poplatek zaplatit musí.

Nezáleží na tom, kolik televizí a rádií vlastníte, televizní a rozhlasový poplatek zaplatíte jenom jeden. Zároveň poplatek platí jenom jeden člen domácnosti bez ohledu na to, kolik vás ve společné domácnosti bydlí. Čtyřčlenná rodina tedy zaplatí např. za 3 televize a 2 rádia stejně, jako když bydlíte sami a máte jenom 1 televizi a 1 rádio.


Týká se vás to, pokud

žijete sami nebo ve společné domácnosti, kde všichni její členové:

  • trpí úplnou nebo praktickou slepotou obou očí, nebo 
  • trpí oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou.

Kdy to máte řešit

Osvobození od televizního a rozhlasového poplatku můžete uplatnit v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jste se stali úplně nebo prakticky slepými na obě oči nebo oboustranně úplně nebo prakticky hluchými.


Co k tomu potřebujete

  • evidenční formulář, jehož prostřednictvím se odhlásíte z placení televizního poplatku, nebo
  • žádost o osvobození od televizního poplatku – žádost napište vlastními slovy (nezapomeňte uvést vaše identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa), 
  • kopii lékařské zprávy.

Kde a jak to řešit

Televizní poplatek

Žádost o osvobození od TV poplatku společně s kopií lékařské zprávy pošlete emailem na poplatky@ceskatelevize.cz, nebo datovou schránkou ID: y7rjeuf, případně poštou na adresu Česká televize, Televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Rozhlasový poplatek

Žádost o osvobození od rozhlasového poplatku pošlete emailem na poplatek@rozhlas.cz, nebo datovou schránkou ID: rnaadje, případně poštou na adresu Český rozhlas – rozhlasové poplatky, Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2.

Osvobození od poplatku vyřídíte na jakékoliv pobočce České pošty.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe