Invalidní důchod

Zpět na osu

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku

Popis služby


Televizní a rozhlasové poplatky slouží k financování veřejnoprávních médií (Český rozhlas a Česká televize) a platí ho všechny domácnosti, které vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač. Osoby s vážným zdravotním postižením zraku nebo sluchu mohou být od poplatku osvobozeny. Pokud však s nimi žije ve společné domácnosti alespoň 1 osoba, která podmínky osvobození nesplňuje, poplatek zaplatit musí.

POZOR! Televize je zároveň i rozhlasovým přijímačem. Pokud máte doma pouze televizi, i přesto se musíte přihlásit také k rozhlasovému poplatku.

Nezáleží na tom, kolik televizí a rádií vlastníte, televizní a rozhlasový poplatek zaplatíte jenom jeden. Zároveň poplatek platí jenom jeden člen domácnosti bez ohledu na to, kolik vás ve společné domácnosti bydlí. Čtyřčlenná rodina tedy zaplatí např. za 3 televize a 2 rádia stejně, jako když bydlíte sami a máte jenom 1 televizi. Jedna televize je zároveň 1 televizní a 1 rozhlasový přijímač.


Týká se vás to, pokud

žijete sami nebo ve společné domácnosti, kde všichni její členové:

  • trpí úplnou nebo praktickou slepotou obou očí, nebo 
  • trpí oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou.

Kdy to máte řešit

Osvobození od televizního a rozhlasového poplatku můžete uplatnit v měsíci, ve kterém jste se stali úplně nebo prakticky slepými na obě oči nebo oboustranně úplně nebo prakticky hluchými.

Osvobození je nutné uplatnit u každé organizace zvlášť (Česká televize a Český rozhlas) a začíná platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení žádosti o osvobození od platby poplatku.


Co k tomu potřebujete

  • evidenční formulář, jehož prostřednictvím se přihlásíte, odhlásíte nebo požádáte o osvobození od placení televizního poplatku, nebo
  • žádost o osvobození od televizního poplatku napíšete vlastními slovy (nezapomeňte uvést vaše identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa).
  • evidenční formulář, jehož prostřednictvím se přihlásíte, odhlásíte nebo požádáte o osvobození od placení rozhlasového poplatku.

Kde a jak to řešit

Televizní poplatek

Žádost o osvobození od TV poplatku pošlete emailem na poplatky@ceskatelevize.cz, nebo datovou schránkou ID: y7rjeuf, případně poštou na adresu Česká televize, Televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Rozhlasový poplatek

Žádost o osvobození od rozhlasového poplatku pošlete emailem na poplatek@rozhlas.cz, nebo datovou schránkou ID: rnaadje, případně poštou na adresu Český rozhlas – rozhlasové poplatky, Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2.

Osvobození od poplatku vyřídíte na jakékoliv pobočce České pošty.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3