Invalidní důchod

Zpět na osu

Osvobození od místních poplatků

Popis služby


Osoby se zdravotním postižením a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou osvobozeni od některých místních poplatků.


Týká se vás to, pokud

 • jste poplatníky některého z místních poplatků, a zároveň
 • jste osoby se zdravotním postižením, nebo
 • jste držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo
 • jste závislí na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách.

Co je to místní poplatek

Místní poplatky zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Jedná se o poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace a poplatky za komunální odpad.


Osvobození od místních poplatků (podle zákona o místních poplatcích)

V případě, že jste: 

 • nevidomí, nebo
 • považováni za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, nebo
 • držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

POZOR: Nárok na osvobození od poplatku musíte ohlásit obecnímu úřadu v místě svého trvalého pobytu (a to i v případě, že skutečné bydliště máte jinde) do 15 dnů, nebo ve lhůtě, která je stanovena v obecně závazné vyhlášce obce. Pokud to neuděláte, váš nárok na osvobození zanikne. 

V případě, že jste:

 • nevidomí, 
 • považováni za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, 
 • držiteli průkazu ZTP/P.

POZOR: Nárok na osvobození musíte ohlásit poskytovateli pobytu.

V případě, že:

 • máte vyhrazené trvalé parkovací místo, a zároveň
 • jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

POZOR: Nárok na osvobození od poplatku musíte ohlásit obecnímu úřadu obce, na jejímž území bylo vaše parkovací místo vyhrazeno, a to do 15 dnů, nebo ve lhůtě, která je stanovena v obecně závazné vyhlášce obce. Pokud to neuděláte, váš nárok na osvobození zanikne.

V případě, že jste:

 • držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

POZOR: Nárok na osvobození od poplatku ohlaste obecnímu úřadu obce, na jejímž území jsou vyhrazená místa a části, do nichž je vjezd s motorovým vozidlem zpoplatněn. Nárok musíte ohlásit do 15 dnů, nebo ve lhůtě, která je stanovena v obecně závazné vyhlášce obce. Pokud to neuděláte, váš nárok na osvobození zanikne. 

V případě, že:

 • máte v obci trvalý pobyt, a zároveň
 • jste v této obci umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením.

POZOR: Nárok na osvobození od poplatku ohlaste obecnímu úřadu obce, na jejímž území se domov pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém jste umístěni, nachází. Nárok musíte ohlásit do 15 dnů, nebo ve lhůtě, která je stanovena v obecně závazné vyhlášce obce. Pokud to neuděláte, váš nárok na osvobození zanikne.

Každá obec může v obecně závazné vyhlášce upravit další osvobození nebo úlevy na poplatcích, a to nad rámec zákona o místních poplatcích. O případných dalších osvobozeních či úlevách se můžete informovat na příslušném obecním úřadě nebo v obecně závazné vyhlášce dané obce.


Kdy to máte řešit

Bezprostředně poté, co nastala skutečnost, která způsobila, že musíte začít platit místní poplatek (např. pořídili jste si psa, bylo vám vyhrazeno trvalé parkovací místo, byl vám povolen vjezd do části města, kam je jinak vjezd zakázán apod.). 


Co k tomu potřebujete

 • občanský průkaz,
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Příslušný obecní úřad si může vyžádat předložení dalších listin, které prokazují váš nárok na osvobození či úlevu od poplatku.


Kde a jak to řešit

Nárok na osvobození od poplatku oznámíte obecnímu úřadu obce prostřednictvím ohlášení, které můžete učinit písemnou formou, nebo se dostavit osobně na obecní úřad. V případě poplatku z pobytu nárok na osvobození oznámíte vždy poskytovateli pobytu.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3