Invalidní důchod

Zpět na osu

Osvobození od daně z nemovitosti

Popis služby


Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jsou někteří držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P osvobozeni od placení daně z nemovitých věcí za vlastní dům nebo byt, ve kterém trvale bydlí. Za určitých podmínek může být od daně z nemovitých věcí osvobozena i vámi vlastněná stavba pro rodinnou rekreaci.

POZOR: Osvobození se týká pouze stavby (dům, chata) nebo jednotky (byt), nikoliv pozemku, který ke stavbě patří (např. zahrada kolem domu). Na daň z pozemku se osvobození nevztahuje!


Týká se vás to, pokud

Dům nebo byt:

  • k 1. lednu kalendářního roku vlastníte dům nebo byt, ve kterém trvale bydlíte,
  • jste držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, a zároveň
  • pobíráte příspěvek na živobytí, nebo jste osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí.

Budova pro rodinnou rekreaci (chata) - průkaz ZTP:

  • k 1. lednu kalendářního roku vlastníte budovu pro rodinnou rekreaci (chatu),
  • jste držiteli průkazu ZTP, a zároveň
  • pobíráte příspěvek na živobytí nebo jste osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí.

Budova pro rodinnou rekreaci (chata) - průkaz ZTP/P:

  • k 1. lednu kalendářního roku vlastníte budovu pro rodinnou rekreaci (chatu), a zároveň
  • jste držiteli průkazu ZTP/P.

Kdy to máte řešit

Osvobození od daně z nemovitých věcí uplatníte v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí. To podáváte nejpozději do 31. ledna příslušného roku.


Co k tomu potřebujete

  • vyplněné daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém uplatníte nárok na osvobození,
  • dokument potvrzující, že jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, příp. i příjemcem příspěvku na živobytí - nejsnazší je, pokud k daňovému přiznání přiložíte kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně i rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku na živobytí.

Kde a jak to řešit

Nárok na osvobození uplatníte podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí finančnímu úřadu příslušnému podle místa, kde se nachází vaše nemovitá věc (dům, byt nebo chata).

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3